Aansprakelijkheid; hoe zit het in grote lijnen?

Hoe zit het nu precies met de aansprakelijkheid die te maken heeft met de energie van uw eigen paard en hoe gaat het dan met de schade aan uw eigen paard? Wie is er nu verantwoordelijk voor het gedrag van uw paard?

 Allereerst moet u begrijpen dat het bij aansprakelijkheid gaat om schade die aan derden wordt toegebracht.

Schade aan uw eigen paard

Schade aan uw eigen paard valt niet onder uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan uw paard zou vergoed moeten worden door een tegenpartij (of diens aansprakelijkheidsverzekering indien er sprake is van een schuldige (of nalatige) tegenpartij of indien er sprake is van een risico aansprakelijkheid welke toegewezen kan worden aan een tegenpartij.

Zodra er geen aansprakelijkheid ligt bij een andere partij, bent u zelf dus degene die bij een mogelijke schade aan uw paard opdraait voor de kosten. De enige manier om dat goed te verzekeren is met een paardenverzekering waarbij u behalve de waarde van uw paard dus ook de ziektekosten kunt meeverzekeren.

Schade veroorzaakt aan/bij derden - Particulier

Dan is er de schade die uw paard toebrengt aan derden of die uzelf toebrengt aan derden. Dat valt onder uw aansprakelijkheidsverzekering. Zodra u schade veroorzaakt vanuit een particuliere hoedanigheid, kunt u dat verzekeren met een zogenaamde Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)

Als u een paard particulier houdt, valt ook dat paard soms onder deze verzekering, maar lang niet altijd. Daarom is er gelukkig een Hippisch Particulier Pakket, die schade door uw paard in ieder geval correct afdekt.

Schade die uw paard uit eigen energie veroorzaakt en waaraan u als bezitter niets kunt doen is dus geen schuldaansprakelijkheid (want u kunt er niets aan doen.) Artikel 6.162 BW is dus niet aan de orde.

Maar moet dan de tegenpartij maar zelf voor zijn schade opdraaien die uw paard heeft veroorzaakt? Dat zou uitermate onredelijk zijn!

Risico aansprakelijkheid - Particulier

Juist daarom heeft de wetgeving ook risico aansprakelijkheid in het leven geroepen. Dat betreft dus de aansprakelijkheid van zaken en dieren die in uw bezit zijn en waardoor er buiten uw schuld om toch schade ontstaat bij een tegenpartij. Een trap veroorzaakt door uw paard is daar een voorbeeld van. De risico aansprakelijkheid van uw paard valt onder Artikel 6.179BW.

Schade veroorzaakt aan/bij derden – Bedrijfsmatig of vanuit beroepsuitoefening

Het wordt allemaal heel anders als u niet in particuliere hoedanigheid een schade veroorzaakt, maar dit doet vanuit uw eigen bedrijf of naar aanleiding van een beroepsuitoefening.

Zodra u in loondienst bent, bent nu normaliter goed gedekt via de werkgeversaansprakelijkheidsdekking vanuit uw werkgever.

Op het moment dat u dus zelf een bedrijf hebt of zelf als neveninkomsten een beroep uitoefent, zult u het ook zelf moeten regelen. De mededeling “Ik heb daarvoor geen verzekering afgesloten”, ontslaat u niet van je schadevergoedingsverplichting bij bewezen aansprakelijkheid.

Daarbij komt nog dat u bij een aansprakelijkheidsstelling zonder een goede verzekeraar die achter u staat er dus helemaal alleen voor staat. Los van het feit of u nu wel of niet aansprakelijk bent kan dat leiden tot een juridische procedure die u dan voor eigen rekening zult moeten voeren.

AdviesBij beroepsuitoefening of eigen bedrijf…Altijd aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB) verzekeren!

Veel mensen in de hippische sector geven les of trainen paarden zonder daarvoor een goede verzekering te hebben gesloten. Dat is heel gevaarlijk! Bent u gediplomeerd dan kunt u dit gewoon goed verzekeren.

Risico aansprakelijkheid - Bedrijfsmatig

Ook hier geldt dat er niet alleen sprake is van schuldaansprakelijkheid, maar dat ook risico aansprakelijkheid aan de orde is. Paarden die je bedrijfsmatig houdt, zoals handelspaarden en paarden bij bedrijfsmatige fokkerij vallen dus onder je bedrijfsmatige risico aansprakelijkheid en zullen dus opgegeven moeten worden bij de aanvraag van je AVB zodat dit ook bij de verzekeraar bekend is.

Dan zijn er nog 2 heel belangrijke zaken die gelden bij bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen.

Opzichtschade

Het 1e belangrijke punt is dat verzekeraars opzicht standaard uitsluiten bij de AVB. Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent.

Een paard wat je bijvoorbeeld traint voor een derde en waaraan door jouw toedoen schade wordt veroorzaakt, valt onder opzicht. Je hebt op dat moment dat paard onder je in bruikleen cq in beheer. Opzicht is dus standaard uitgesloten op de AVB dekking. Veel mensen weten dat niet.

www.equinerisk.com biedt hiervoor ook een oplossing.

Risico aansprakelijkheid bij bedrijfsmatig gebruik

Het 2e belangrijke punt is dat er sprake kan zijn van bedrijfsmatig gebruik. Dit is geregeld Artikel 6.181 BW. Bij bedrijfsmatig gebruik gaat risico aansprakelijkheid van de bezitter van een paard over op de bedrijfsmatige gebruiker. Ook dit is niet bij veel mensen bekend.

Een paard wat je in training hebt voor derden, gebruik je bedrijfsmatig. Je verdient er je geld mee. Een paard dat je inleent om een cursus mee te geven gebruik je ook bedrijfsmatig. Ook hier geldt dit voor. Een paard dat je gebruikt om lessen mee te geven en anderen op te laten rijden, valt daar ook onder. Dit betekent dus dat je als paardentrainer aansprakelijk kunt zijn voor de paarden van een ander die jij op dat moment in training hebt. En als instructeur dus voor de paarden die je inleent van iemand anders.

Let op! Het gaat hier bij aansprakelijkheid dus weer om schade die deze paarden aan derden toebrengen.

Regel je aansprakelijkheid dus goed en laat het niet tussen “stal en weide” vallen.

Contact opnementerug naar alle artikelen