Wanneer hebt u een RI&E nodig?

Erg veel Hippische Ondernemers zijn niet op de hoogte van de verplichtingen rondom de Risico Inventarisatie en Evaluatie…..Kortweg RI&E.
Het niet voorhanden hebben van een actuele RI&E kan bij controle leiden tot fikse boetes. Hierbij moet u denken aan € 4.500,00.
Bij deze RI&E behoort ook een Plan van Aanpak en het benoemen van een preventie medewerker. Indien u minder dan 25 werknemers in dienst hebt mag u die rol zelf vervullen als eigenaar van uw bedrijf. Maar let op!…………..Oproepkrachten tellen ook mee als werknemer.
In dit artikel kunt u nalezen of u RI&E plichtig bent, maar u ziet ook de hoogte van de boetes die gelden als u niet voldoet aan deze wetgeving.

Boetes en sancties voor het niet naleven van wetgeving

De Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. Het niet naleven van de Arbowetgeving kan leiden tot boetes voor werkgevers. De hoogte van de boete is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het aantal werknemers binnen een bedrijf.

Basiscontract niet op orde

Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over minimaal een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.

  • Geen basiscontract: € 1.500,-
  • Basiscontract niet compleet: € 750,-
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: € 750,-
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: € 1.500,-
  • Werknemers zijn niet gewezen op mogelijkheid open spreekuur: € 1.500,-

Geen preventiemedewerker

Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

  • Geen preventiemedewerker aangewezen: € 1.500,-

Geen (actuele) RI&E

  • Geen actuele RI&E: maximaal € 4.500,-
  • Geen Plan van aanpak: maximaal € 3.000,-

Naast het betalen van deze boete(s) bent u uiteraard ook verplicht alsnog te voldoen aan de wettelijke eis, zoals het opstellen van een RI&E en Plan van aanpak.

Contact opnemenTerug naar alle artikelen