Paarden slaags geraakt, wie is aansprakelijk?

Uw paard staat op een pensionstal. Op de weide heeft uw paard waarschijnlijk onenigheid gekregen met een ander paard. Uw paard heeft een fikse beenblessure met als gevolg een aardig gepeperde dierenartsrekening. Wie gaat dat betalen? De eigenaar van het andere paard, die de klap uitdeelde? Of draait u zelf op voor de kosten?

Bij een aansprakelijkheidsstelling naar een eigenaar van een ander paard spelen natuurlijk heel veel zaken een rol. Allereerst moet duidelijk zijn welk paard uw paard die klap heeft gegeven. Zijn daar getuigen van? Een op aannames beruste claim zal geen stand houden.

Wie heeft de paarden bij elkaar gezet? Is dat met wederzijds goedvinden gebeurd of heeft er iemand gehandeld in strijd met de afspraken omdat bijvoorbeeld bekend was dat bepaalde paarden elkaar niet zo mogen? Als er gehandeld is in strijd met de afspraken, dan zou degene die de paarden bij elkaar heeft geplaatst in de wei eigenlijk een onrechtmatige daad zijn begaan en dus aansprakelijk zijn voor de schade.

 Indien de paarden al geruime tijd in de zelfde paddock of weide verblijven met instemming van alle eigenaren en er is nog nooit iets gebeurd, blijft enkel de vraag over………………Welk paard heeft de rake klappen gegeven?

Als niemand gezien heeft wie van de paarden begon met trappen en hoe het verdere verloop was, kunt u helemaal niets. De toedracht is in zijn geheel niet duidelijk en u weet dus niet of er sprake is geweest van onberekenbaar gedrag uit eigen energie van een ander paard.

U moet zichzelf afvragen of u überhaupt wel over onberekenbaar gedrag kunt praten. In een kudde paarden gebeuren dit soort zaken nou eenmaal als onderdeel van de rangschikking. Een aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere partij (indien wel duidelijk zou zijn welk paard de boosdoener was) zal zich zondermeer beroepen op het feit dat u er zelf voor hebt gekozen om dit risico te nemen door uw paard te laten weiden met andere paarden.

Wanneer de paarden niet bij elkaar in dezelfde weide zouden staan en een paard uit een andere weide uitbreekt en zo in de weide van uw paard terecht komt, wordt het weer een heel ander verhaal natuurlijk.

Er zijn genoeg situaties denkbaar die kunnen ontstaan maar iedere situatie is anders en het is in ieder  geval niet gemakkelijk om zo maar even uw schade te verhalen.

Eigenlijk is de beste oplossing nog het afsluiten van een paardenverzekering met ziektekostendekking zodat u in ieder geval niet zelf voor de kosten opdraait.

Contact opnemenTerug naar alle artikelen