Beloningsbeleid

Equine Risk houdt zich aan de regels voor een beheerst beloningsbeleid, die staan in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.
(Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft)

Waarom regels met betrekking tot het beloningsbeleid?

Beloning van medewerkers bij financiële ondernemingen kunnen leiden tot prikkels waar het klantbelang niet bij gebaat is. Een zorgvuldige behandeling van klanten moet voorop staan. Daarom is het belangrijk dat financiële ondernemingen inventariseren wat de financiële en niet-financiële risico’s zijn.
Ondernemingen moeten deze risico’s beheersen om perverse prikkels te voorkomen. Het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van passende maatregelen zijn daar een onderdeel van. Equine Risk heeft deze risico analyse verricht en waakt ervoor dat er noch financiële prikkels, noch niet-financiële prikkels aanwezig zijn die het gedrag van onze medewerkers jegens onze klanten kunnen beïnvloeden.

Prestatiecriteria

Al onze medewerkers ontvangen een vast salaris waaraan geen bonussen of winstuitkeringen zijn gekoppeld.
Er worden geen financiële beloningen en ook geen niet-financiële beloningen bij onze medewerkers neergelegd die te maken hebben met omzetverhoging. Onze medewerkers worden beloond naar inzet op de totale advisering van onze klanten waarbij geldt dat een advies juist moet zijn. Een advies is niet gekoppeld aan een zo hoog mogelijke omzet voor ons bedrijf. Klantbelang staat voorop en daar worden onze medewerkers naar gewaardeerd. In ons bedrijf geldt voor alle medewerkers hetzelfde functieprofiel met daaraan gekoppeld een salaris passend bij werkervaring en diplomering.

Geen afspraken met maatschappijen over omzet of productie

Wij zijn een ongebonden advieskantoor en hebben geen afspraken met verzekeraars om daar een zo groot mogelijke omzet of productie te bewerkstelligen. Verzekeraars die deze eisen aan ons stellen doen wij geen zaken mee en sluiten wij uit in ons adviestraject. Doelstelling is om onze klanten een zo goed mogelijk passende verzekering te adviseren, hetzij adviezen te geven waarmee risico’s beperkt kunnen worden.

Verplichte vermelding conform AFM

Het aantal personen dat variabel beloond wordt is 0
Het aantal personen dat een totale jaarlijkse beloning van €1 miljoen ontvangt is 0

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over dit beloningsbeleid, of hebt u klachten over hoe wij omgaan met beloningsbeleid?
Dan kunt u contact opnemen met de directie van Equine Risk
Stuur een brief naar:
Equine Risk
t.a.v. Directie
Postbus 1448, 5004 BK Tilburg
Telefoon: 013-4686300

 

Equine Risk
Specialist in Hippische risico’s

Direct met ons
in contact komen?

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.