Bedrijfsgebouwen

Uw bedrijfsgebouwen vormen dikwijls het hart van uw onderneming. Daarin voert u uw werkzaamheden uit en ontvangt u uw klanten. Stelt u zich eens voor dat uw manege gebouw in vlammen op gaat……………….. Zorg ervoor dat uw gebouwen goed verzekerd zijn!

Wat kan er gebeuren?

Naast brand in uw gebouw kunnen er nog talloze andere zaken plaatsvinden waardoor u flink wat schade lijdt. Denkt u zich eens in wat storm of hagel kan doen met een dak…… Maar het kan ook gebeuren dat er door een stuurfout met een kniklader een deel van de doorgang ernstig wordt beschadigd. Verder zijn er natuurlijk ook inbrekers die een pand flinke schade kunnen toebrengen wanneer zij zich op ongeoorloofde wijze toegang willen verschaffen tot uw eigendommen.

Wat kunt u verzekeren?

Een bedrijfsgebouwenverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, storm, inbraak en eventueel nog een aantal andere evenementen zoals hagel en inductie, afhankelijk van de door u gekozen dekking.

Onder bedrijfsgebouwen vallen bijvoorbeeld uw stallen, uw opslagruimte, uw binnenrijbaan met eventuele kantine of bar en uw werktuigenloods. Het gebouw bevat niet alleen de muren en het dak maar daarbij hoort ook de functionele inrichting die “nagelvast verbonden” is met het gebouw. Denk hierbij aan stalwanden en bevestigde drinkbakken in uw stallen of aan een sproei-installatie in uw binnenrijbaan en aan een bar in de kantine.

Natuurlijk hoeven echt niet alle gebouwen in een Uitgebreide dekking verzekerd te worden, maar een Brand Storm dekking is toch wel het minste wat nodig is. Bij sommige verzekeraars is in een aantal dekkingen al een bedrag opgenomen voor opruimingskosten na een gedekte schade. Is dat niet het geval dan kan dit apart bijverzekerd worden. Ook zaken zoals sneeuwdrukschade, hagelschade en inductie zijn belangrijke aspecten om te bespreken bij een inventarisatie van uw risico’s.

Belangrijk is, dat het een passende dekking is voor uw bedrijfssituatie.

De premie voor een bedrijfsgebouw is afhankelijk van een aantal aspecten zoals gebruik, bouwaard, onderhoudstoestand, ligging en belendingen. In de premiestelling wordt ook rekening gehouden met preventiemiddelen zoals blussers en brandhaspels, maar ook inbraakalarmering. Het is dus niet mogelijk om gewoon even een premie voor een gebouw te noemen zonder dat het gebouw is geïnspecteerd.

De waarde van het gebouw is natuurlijk ook erg belangrijk. Deze is weer afhankelijk van of u een gebouw wilt herbouwen of dat u het wilt vervangen door een ander gebouw. Er kan dus sprake zijn van herbouwwaarde maar ook van een soort vervangingswaarde. De waarde moet correct zijn zodat u niet alleen bij totaalverlies maar ook bij een gedeeltelijke schade volledig schadeloos wordt gesteld.

Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat u niet onderverzekerd bent!

Normaliter verzekert de eigenaar van het gebouw het risico. Echter er kan sprake zijn van een gehuurd gebouw waaraan u als huurder toch een aantal zaken hebt gewijzigd en die wel degelijk uw belang vertegenwoordigen. Denk hierbij aan geplaatste boxen en een aangebrachte keuken in de kantine.
In dat geval spreken we van huurdersbelang en ook dat kan apart verzekerd worden, zonder dat u de eigenaar bent van het gebouw.

Wij bespreken samen met u welke dekkingen het meest wenselijk zijn.
Het is tenslotte de bedoeling om alleen de gebeurtenissen te verzekeren die ook noodzakelijk zijn.
Wij zorgen ervoor dat uw gebouwen ook deskundig worden getaxeerd v.w.b. de te verzekeren waarde zodat u nooit te maken krijgt met onderverzekering.

Samen met u inventariseren we uw risico’s en bieden we een passende oplossing.