Bedrijfsschade

Veel ondernemers denken dat het verzekeren van gebouwen, inventaris en goederen voldoende is om een bedrijf in zijn totaliteit te verzekeren. Niet is minder waar!
Gedurende de tijd dat uw bedrijf stil ligt door een schade wordt er geen geld verdiend en gaan de kosten gewoon door.
De Bedrijfsschadeverzekering is daarom een essentieel onderdeel van uw continuïteitsrisico.

Wat kan er gebeuren?

Uw manege gebouw is in vlammen opgegaan, maar is gelukkig goed verzekerd. Alles wordt netjes herbouwd. Gedurende deze periode mist u echter wel omzet. Een aantal klanten heeft het paard inmiddels elders gestald of de kinderen nemen bij een andere manege hun wekelijkse lessen.
Die klanten hebt u niet meteen terug wanneer u de werkzaamheden weer kunt hervatten.
Er gaat nog enige tijd aan voorbij voordat u weer de omzet kunt genereren die u daarvoor ook had.
Dat betekent dus dat u gedurende de herbouwperiode en wellicht nog een tijd daarna met een flinke inkomstenderving te maken krijgt terwijl een heleboel kosten (uw vaste lasten) toch door blijven lopen.
Dit noemen we Bedrijfsschade of wel “Stilligschade”.

Wat kunt u verzekeren?

De Bedrijfsschadeverzekering is er speciaal voor om deze schade voor u op te vangen. We noemen deze verzekering ook wel een Brutowinst verzekering omdat deze in feite de derving afdekt van uw brutowinst. (Netto winst en doorgaande vaste lasten)

Deze verzekering biedt dekking voor de geleden financiële gevolgen van een bedrijfsstoring of bedrijfsstilstand als gevolg van materiële schade door een gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen. U kunt kiezen voor een Uitgebreide dekking of een meer beperkte vorm die enkel de grootste calamiteiten afdekt.

Het verzekerd bedrag bestaat uit de doorgaande vaste lasten vermeerderd met de nettowinst; De brutowinst. Dit is iets wat goed berekend moet worden.

Deze brutowinst wordt gemeten over een uitkeringstermijn. De uitkeringstermijn moet zo gekozen worden dat, bij het voltrekken van het meest nadelige scenario, het omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn kan worden hersteld.
Er moet dus goed rekening worden gehouden met het feit dat na de herbouw nog lang niet alle lesklanten of pensionklanten direct weer bij u terug zijn. De termijn die daarvoor genomen moet worden is mede afhankelijk van een aantal externe factoren zoals concurrentie waar uw klanten wel terecht kunnen. Hier geldt dus maatwerk!

Bedrijven welke bijvoorbeeld gebruik maken van gehuurde locaties en waar een bedrijfsschadeverzekering wellicht minder aan de orde is, kunnen ook kiezen voor een Extra kosten verzekering.

De Extra kosten verzekering dekt de extra kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te zetten nadat zich een gedekte gebeurtenis heeft voor gedaan.
Het verzekerd bedrag is een premier-risque-bedrag voor hogere huur, transportkosten e.d. Ook hier geldt een vooraf vastgestelde maximum uitkeringsperiode.

Wanneer wij uw bedrijf inventariseren komt de Bedrijfsschadeverzekering of de Extra kosten dekking in ieder geval altijd aan bod.