Landmateriaal

Opmerkingen zoals “Maar die komt niet op de openbare weg” of “die valt toch onder mijn bedrijfsaansprakelijkheid” horen wij helaas nog te vaak. Hoe u het ook wendt of keert…..
Schade veroorzaakt met een niet gekentekend motorvoertuig valt niet onder uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en ook op uw eigen terrein kunt u wel
degelijk aansprakelijk zijn!  

Wat kan er gebeuren?

U kunt met een van uw niet gekentekende voertuigen ook op uw eigen terrein schade toebrengen aan klanten of zaken van klanten. Daarnaast kunt u met uw landmateriaal ook schade toebrengen aan uw eigen bedrijfsgebouwen. Het laatste is uw keuze of u dat vergoed wilt krijgen, maar als u schade toebrengt aan derden, zal er zonder meer een claim volgen.
Verder kan ook het voertuig zelf ernstige schade oplopen. Een motorvoertuig (maar ook een aanhanger zoals uw trailer) valt niet onder de Inventarisverzekering.
Laat u personeel rijden op uw voertuigen en er gebeurt iets waardoor zij zelf letsel oplopen….
Dan zal er ook een claim volgen als dit blijvende gevolgen heeft voor die betreffende persoon.

Wat kunt u verzekeren?

De niet gekentekende motorvoertuigen zoals knikladers en tractoren, welke deel uit maken van uw bedrijf, dienen volgens de wetgeving minimaal voor het WA risico verzekerd te worden. Ook als deze voertuigen enkel op uw eigen terrein worden gebruikt, geldt deze verplichting conform artikel 185 van de wegenverkeerswet.

Wij adviseren u om niet gekentekende landmateriaal motorvoertuigen altijd minimaal WA te verzekeren!

Hebt u personeel in dienst of zijn er stagiaires die regelmatig met uw tractor of kniklader rijden, vergeet dan niet om een schadeverzekering voor opzittenden af te sluiten of een WEGAS verzekering.
Deze verzekering zorgt ervoor dat de bestuurder ook verzekerd is.

Binnen de WA dekking bestaat de mogelijkheid om ook schade aan eigen zaken op te nemen.
Een nuttige dekking wanneer u de gebouwen bijvoorbeeld slechts in een beperkte verzekering hebt ondergebracht, maar meestal dubbelop wanneer uw gebouwen al Uitgebreid zijn verzekerd.

Goed inventariseren is dus noodzaak om dubbele dekkingen te voorkomen en geen zaken te vergeten!

Wilt u de schade aan het voertuig zelf ook verzekeren dan kan dat met aanvullende dekkingen zoals Brand, Brand-Diefstal of Volledig Casco.

Het materieel wat niet onder de motorvoertuigen valt (dus niet “zelfrijdend” is) zoals de diverse aanhangers, uw paardentrailer en werktuigen welke u in combinatie met uw tractor gebruikt, hoeven niet apart voor het WA risico verzekerd te worden. Dat risico is al meeverzekerd op het trekkende voertuig.
Hier geldt enkel nog dat schade aan het object zelf kan worden verzekerd met aanvullende dekkingen zoals Brand, Brand-Diefstal of Volledig Casco.