Levende Have

In een hippisch bedrijf draait uiteindelijk alles om paarden. Soms gaat het om paarden van derden, maar een heleboel hippische bedrijven hebben natuurlijk ook eigen paarden.
Voor paarden bieden wij niet alleen individuele oplossingen en collectieve oplossingen vanuit onze Paardenverzekeringen op www.uwpaardverzekeren.nl, maar ook bedrijfsmatige oplossingen!

Wat kan er gebeuren?

Een paard kan natuurlijk een ongeval krijgen, kreupel worden of ziek worden.Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er bij een brand in een bedrijf meerdere paarden niet tijdig gered kunnen worden.
De waarde van één paard is wellicht financieel voor u te dragen, maar zodra er meerdere paarden bij een gebeurtenis betrokken raken kan het toch tot een forse schadepost leiden.

Wat kunt u verzekeren?

Allereerst is het mogelijk om de paarden te verzekeren binnen het Bedrijfsmatige verzekeringspakket
via een Levende have dekking voor het Brand/Storm risico, eventueel in combinatie met een Diefstaldekking.
Een dergelijke verzekering is goedkoper dan de oplossingen die worden aangeboden via onze Paardenverzekeringen, maar deze verzekeringskeuze dekt natuurlijk ook minder risico’s.
Wanneer een paard bijvoorbeeld dood gaat aan koliek of een been breekt, biedt de Levende have dekking geen uitkering.
Wanneer alle paarden in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest kan dit bij een brand wel rampzalige gevolgen geven en volstaat deze dekking prima.
Er kan gekozen worden voor een totale waarde van de paarden of voor een premier risque bedrag.

Advies is om minimaal te kiezen voor een Levende have dekking waarin dit totaal verlies risico in ieder geval goed is afgedekt.

Wilt u daarnaast ook zaken zoals koliek en andere ongevallen meeverzekeren, dan geeft een Collectieve Paardenverzekering met al haar mogelijke opties een prima dekking.
Ga naar de Collectieve Paardenverzekering.

Het kan ook voorkomen dat u juist dat ene paard veel uitgebreider wenst te verzekeren vanwege de waarde die het dier vertolkt of juist vanwege een hoger risico wat aanwezig is omdat het dier wekelijks op transport gaat in verband met wedstrijden. De Individuele Paardenverzekering biedt daarvoor een prima op maat in te stellen oplossing.
Ga naar de Individuele Paardenverzekeringen.