Rechtsbijstand

Als hippische ondernemer doet u meer dan lesgeven en paarden verzorgen. U organiseert en u lost problemen op en indien u personeel in dienst hebt, bent u ook werkgever. Daarnaast bent u als ondernemer ook weer klant bij andere bedrijven.
Een goede rechtsbijstandsverzekering is dan geen overbodige luxe!

Wat kan er gebeuren?

Binnen de Nederlandse regelgeving en wetgeving kunt u met allerlei geschillen worden geconfronteerd. Zo kunt u een geschil krijgen met de overheid of plaatselijke gemeente over vergunningen, maar ook met een leverancier over iets wat aan u geleverd is en niet voldoet aan de gestelde eisen. Denk hierbij ook aan een paard wat u koopt. Andersom is het ook mogelijk dat u juist de aangesproken partij bent omdat u wellicht een paard verkoopt aan een klant. U kunt onenigheid krijgen met personeel en met een ontslagprocedure geconfronteerd worden. Verder zijn er altijd wel mensen die niet op tijd betalen en u tot een incasso dwingen.

Juridische hulp is nodig vooral als u te maken krijgt met een ervaren jurist van de tegenpartij.

Wat kunt u verzekeren?

Een Rechtsbijstandverzekering geeft in de eerste plaats recht op gespecialiseerd juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil. Verder kan een verzekerde rekenen op een deskundige behartiging van zijn juridische belangen door:

  • Het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen.
  • Het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte.
  • Het indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften.
  • Het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken

De kosten van de rechtsbijstand worden in natura vergoed en uw premie wordt gebaseerd op de aard van uw bedrijf of uw beroep. Het is daarom ook belangrijk dat al uw werkzaamheden goed worden geïnventariseerd. Daarnaast kijkt men bij de premiestelling naar uw omzet, het aantal werknemers en het jaarloon. De premie indexeert jaarlijks omdat ook de kosten van advocaten ieder jaar worden aangepast.

Bent u ZZP-er ?
De premie voor een complete rechtsbijstandverzekering inclusief incasso dekking is dan erg aantrekkelijk omdat u geen personeel in dienst hebt. Ga naar Rechtsbijstand voor ZZP-ers.

Er is een keuze tussen diverse verzekeraars, maar u moet er rekening mee houden dat een aantal verzekeraars de uitvoering van de behartiging van uw zaken uitbesteedt aan DAS of Arag.
Daar is ook niets mis mee want daar zit ook de meeste ervaring.

Het is mogelijk dat u ook de rechtsbijstand dekking voor uw motorvoertuigen meeneemt in deze dekking zodat u voor alle rechtsbijstandgeschillen maar 1 loket heeft. Wel zaak dat deze dekkingen dat uit de motorrijtuigen polis verwijderd worden om dubbel verzekeren te voorkomen.

Goed inventariseren is dus belangrijk zodat de dekking volledig passend is!