Verzuim personeel

Het hele gebeuren rondom ziekteverzuim en WIA is een complex gebeuren.
Het is belangrijk dat u hierin goed geïnformeerd wordt als u personeel in dienst hebt.
Iedere werkgever heeft namelijk wel eens te maken met ziekte van een werknemer.

Wat kan er gebeuren?

De financiële risico’s van verzuim liggen voor het grootste gedeelte bij de werkgever. Niet alleen moet het loon van de zieke werknemer bij een vast contract twee jaar doorbetaald worden, maar ook moeten zowel werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter aan hen stelt. Een werknemer die ziek wordt, kost u als werkgever hoe dan ook geld vanwege de doorbetalingsverplichting die geldt binnen onze wetgeving. Bij een kort ziekteverzuim is dit nog te overzien, maar u weet als werkgever niet vooraf hoe lang ziekte kan duren.
En wat als een medewerker een ongeval krijgt en daardoor maanden uit de running is……
Het is niet meer alleen de doorbetalingsverplichting die dan aan de orde is.
U dient namelijk een re-integratiedossier op te bouwen wat bij een mogelijke overheveling naar het UWV wordt gecontroleerd (Wet Poortwachter) of u aan alle eisen en verplichtingen hebt voldaan.
Is dat niet het geval dan kan het UWV u een boete opleggen die ertoe kan leiden dat u nog langer moet doorbetalen.

Voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband geldt dat u ze niet langer door hoeft te betalen dan tot het einde van het dienstverband, maar verder gelden dezelfde regels omtrent Arbozorg.

Alleen 0- uren contracten? …………Laat u niets wijsmaken want als een personeelslid kan aantonen dat er in de periode vooraf sprake was van een reguliere cyclus met betrekking tot gewerkte uren, kunt u geconfronteerd worden met doorbetalingsplicht en dus ook alle andere zaken.

Als werkgever kunt u dit onmogelijk allemaal zelf weten en foutloos regelen.

Wat kunt u verzekeren?

Als werkgever dient u er voor te zorgen dat preventie en begeleiding van ziekteverzuim binnen uw bedrijf goed geregeld is. Met een Verzuimverzekering worden de financiële risico’s in ieder geval afgedekt. Deze kunt u afsluiten in combinatie met een Arbo Zorg module zodat u als werkgever aan uw wettelijke verplichtingen voldoet wat betreft preventie en begeleiding van ziekte.
Bent u van mening dat u het verzuimrisico financieel zelf wilt dragen, zorg dan tenminste voor een Arbodienst die u begeleidt.
Het grote voordeel van de combinatie verzuim met arbo is dat u slechts 1 loket heeft om alles te melden. Poortwachtergarantie wordt gegeven vanuit deze producten.

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor aanvullingen binnen het WIA traject.
Sommige aanvullingen worden geregeld binnen een CAO, echter de hippische sector kent geen CAO en dus gelden enkel de wettelijke verplichtingen.
U bent echter vrij om het goed te regelen voor uw medewerkers zodat ze bij blijvend verzuim niet geconfronteerd worden met minimale inkomens. U kunt dat als secundaire arbeidsvoorwaarden opnemen als u dat wenst waardoor het arbeidscontract voor uw medewerkers ook een extra lading krijgt. Goed personeel is tenslotte goud waard!

Het is belangrijk dat u bij een inventarisatie van uw bedrijf in ieder geval goed op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheden en de verplichtingen die er gelden.