Equi coaches

Aansprakelijkheid voor Equicoaches

Als equicoach confronteert u mensen met het gedrag van paarden om te spiegelen of u gebruikt paarden vanwege hun rustgevende karakter om mensen opnieuw of beter op weg te helpen. Meestal zijn dit mensen die geen enkele ervaring hebben met paarden. Dat betekent dat er een enorme verantwoordelijkheid op u rust en er van u wordt verlangd dat veiligheid hoog in het vaandel staat. Ondanks het rustige karakter van een paard, kan er toch een keer iets fout gaan. Dat kan door het gedrag van het paard waarvoor u verantwoordelijk bent, of door een fout van uzelf. Uw klant stelt u in zo’n geval aansprakelijk en wellicht doet de ziektekostenverzekeraar van de klant precies hetzelfde. In zo’n geval is het noodzakelijk dat u een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt.
Het uitoefenen van uw beroep brengt nu eenmaal risico’s met zich mee want u werkt tenslotte met paarden.
U kunt niet zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering!

Wij bieden u een Aansprakelijkheidsverzekering aan, welke speciaal voor equicoaches is ontwikkeld. Deze verzekering dekt de zaakschade en letselschade welke u in de uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan anderen. In de verzekering houden we rekening met het aantal paarden wat u tegelijk inzet bij een coaching sessie en ook het opzicht risico kan in de dekking worden meeverzekerd.
De verzekering is af te sluiten door correct gediplomeerde equicoaches. Wij kunnen bij meerdere aanbieders het risico afsluiten en afhankelijk van uw situatie maken we daarbij de beste keuze.
Bent u niet gediplomeerd? Dan kunnen wij u geen verzekering aanbieden!

Wat is opzicht ?
Bij opzicht gaat het om zaken en dieren die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent. Een paard van een derde wat u gebruikt en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard onder toezicht en/of in bewerking.
Opzicht is standaard uitgesloten in een aansprakelijkheidsverzekering. Wij bieden u echter de mogelijkheid om het opzicht risico tot een reëel bedrag mee te verzekeren omdat u met dit beroep soms niet zonder deze opzicht dekking kunt! We kennen hiervoor diverse categorieën, welke we kunnen afstemmen op uw risico.

Onberekenbaar gedrag van paarden
Wanneer u coacht met eigen paarden of ingeleende paarden bent u verantwoordelijk voor het onberekenbare gedrag uit eigen energie van deze dieren. U bent immers de bezitter of de bedrijfsmatige gebruiker. Hetzelfde geldt voor paarden van derden die u inhuurt! Het is erg belangrijk om deze risico aansprakelijkheid goed mee te verzekeren. In onze offertes wordt rekening gehouden met deze extra aansprakelijkheid zodat er bij schade geen discussie kan ontstaan dat het niet door u was doorgegeven.

Neem contact met ons op voor een offerte.

Wordt uw risico nog specifieker vanwege andere bezigheden, maak dan gebruik van de button om een Maatwerk Offerte aan te vragen.

Hieronder treft u de opleidingen aan welke door ons worden geaccepteerd voor wat betreft het onderdeel Equicoaching:

Alle opleidingen welke zijn vermeld op de site van de Vereniging Paarden Coaching Nederland

Rechtsbijstand voor ZZP-ers

Ook als equicoach kunt u betrokken raken in een juridisch geschil. U bent niet alleen ondernemer maar ook klant bij aan u leverende bedrijven. En wat als u iets overkomt door toedoen van iemand anders?……….Of uw rekening wordt niet betaald?
Op die momenten hebt u direct juridische hulp nodig.

Ongevallenverzekering voor Hippische Beroepen

Werken met paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars helemaal niet, of moeilijk en tegen hoge premies verzekeren.
Onze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor u als hippische beroepsuitoefenaar. Vanzelfsprekend is een AOV nog een betere oplossing. Arbeidsongeschiktheid is een maatwerk traject. U leest er alles over op onze AOV pagina. Maar ook naast uw AOV is deze Ongevallenverzekering zeker het overwegen waard omdat uw ongevalsuitkering binnen een AOV beperkt wordt tot hooguit 2x uw jaarbelang van het na-eerste jaars risico. Deze verzekering biedt u een in dat geval dan een prima aanvulling.