Equi coaches

Aansprakelijkheid voor Equicoaches

Als Equicoach confronteer je mensen met paarden. Meestal zijn dit mensen die geen ervaring hebben met paarden. Dat betekent dat er van u wordt verlangd dat de veiligheid in acht word genomen. Toch kan er een keer iets fout gaan. Uw klant stelt u aansprakelijk. In zo’n geval is het noodzakelijk dat u een goede verzekering hebt.
Het uitoefenen van uw beroep brengt risico’s met zich mee. U werkt tenslotte met paarden.
Er kan wel eens iets fout gaan door uw schuld of door uw nalatigheid.
U kunt niet zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering!

Wij bieden u een Aansprakelijkheidsverzekering aan, welke speciaal voor Equicoaches is ontwikkeld. Deze verzekering dekt de zaakschade en letselschade welke u in de uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan anderen. In de verzekering is 1 paard al standaard meeverzekerd voor risico aansprakelijkheid en de mogelijkheid om meerdere paarden mee te verzekeren is aanwezig. Ook opzicht is in de dekking meeverzekerd.
De verzekering is bedoeld voor gediplomeerde Equicoaches.
Bent u niet gediplomeerd? Dan kunnen wij u geen verzekering aanbieden!

Wat is opzicht ?
Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent. Een paard van een derde wat u inleent en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard in bewerking.
Opzicht is standaard uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering, maar in deze verzekering is het wel tot een vooraf afgesproken bedrag meeverzekerd omdat u niet zonder deze opzicht dekking kunt!

Hieronder treft u de opleidingen aan welke door ons worden geaccepteerd voor wat betreft het onderdeel Equicoaching:

Educatief Centrum Keulseweg
Bureau Wind

Rechtsbijstand voor ZZP-ers

Als zzp’er kunt u betrokken raken in een juridisch geschil. U bent niet alleen ondernemer maar ook klant bij aan u leverende bedrijven. en wat als u iets overkomt door toedoen van iemand anders?……….
Op die momenten hebt u direct juridische hulp nodig.

Ongevallenverzekering voor Hippische Beroepen

Rijden op paarden en werken met paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars helemaal niet, of moeilijk en tegen hoge premies verzekeren.
Onze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor u als hippische beroepsuitoefenaar.