Handelsstallen

Aansprakelijkheid voor Handelsstallen

Wanneer u paarden inkoopt en verkoopt wordt u naast uw hoedanigheid als beroepsuitoefenaar ook geconfronteerd met een risico aansprakelijkheid die het houden van paarden met zich meebrengt. Het is verstandig dat u mogelijke schade aan derden verzekert. Door uw toedoen of juist door uw nalaten zou een ander zaakschade of letselschade kunnen oplopen. Maar ook als iemand een van uw paarden wil berijden in verband met een mogelijke aanschaf en door toedoen van het paard letsel oploopt kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld, niet alleen door de potentiële koper, maar ook door diens ziektekostenverzekeraar. Het maakt dan niet eens uit of het uw eigen paard is of dat u zo’n paard verkoopt voor iemand anders. U bent de bedrijfsmatige gebruiker en dus aansprakelijk voor het onberekenbare gedrag uit eigen energie van een paard.
Daarom  is het noodzakelijk dat u een goede verzekering hebt.

Wij kunnen u een Aansprakelijkheidsverzekering aanbieden, die gebaseerd is op uw beroepsuitoefening als paardenhandelaar en de schade dekt die u in de uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan anderen. Is uw handelsstal geen neven activiteit, maar juist de hoofdactiviteit, dan kunnen wij dit risico enkel verzekeren in combinatie met uw andere bedrijfsrisico’s, zoals de gebouwen, inventaris etc etc.
Bel ons voor een complete inventarisatie op 013 – 46 86 300.

Rechtsbijstand voor Handelsstallen

U kunt betrokken raken in een juridisch geschil. Met name de verkoop van een paard kan nog al eens leiden tot discussie. Discussie die u beter kunt voorkomen door goed afspraken te maken.
Werk daarom met goede verkoopcontracten. Ontstaat er dan een meningsverschil en is men voornemens een paard terug te brengen, dan staat u met een goed contract een stuk sterker. Natuurlijk houdt het niet op met enkel een goed contract. Op die momenten hebt u ook direct juridische hulp nodig..En daarvoor is de rechtsbijstandverzekering bedoeld. Deze kunnen we geheel op maat voor u offreren samen met uw aansprakelijkheidsrisico.

Ongevallenverzekering voor Hippische Beroepen

Werken met paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars helemaal niet, of moeilijk en tegen hoge premies verzekeren.
Onze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor u als hippische beroepsuitoefenaar. Vanzelfsprekend is een AOV nog een betere oplossing. Arbeidsongeschiktheid is een maatwerk traject. U leest er alles over op onze AOV pagina. Maar ook naast uw AOV is deze Ongevallenverzekering zeker het overwegen waard omdat uw ongevalsuitkering binnen een AOV beperkt wordt tot hooguit 2x uw jaarbelang van het na-eerste jaars risico. Deze verzekering biedt u een in dat geval dan een prima aanvulling.