Hippische verenigingen

Aansprakelijkheid voor Verenigingen

Een ruitervereniging of rijvereniging organiseert dikwijls trainingen en andere evenementen zoals wedstrijden. Dat betekent dat u als organiserende vereniging ook te maken krijgt met aansprakelijkheid. Er kunnen een aantal dingen verkeerd gaan. Dat hoeft niet vanuit het bestuur zelf te gebeuren.
Ook vrijwilligers die meehelpen op een dag kunnen een onrechtmatige daad verrichten in het kader van hun taakuitoefening of nalatig zijn in iets waardoor een ander zaakschade of letselschade oploopt.
Daarnaast kan natuurlijk ook de vrijwilliger zelf iets overkomen waarvoor hij of zij de vereniging aansprakelijk stelt.

Daarom is het belangrijk dat een vereniging een adequate Aansprakelijkheidsverzekering afsluit, waarin met name ook de werkgeversaansprakelijkheid correct is verzekerd.
Wij hebben hiervoor een standaard offerte ontwikkeld.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Behalve zaakschade en letselschade kan een vereniging ook geconfronteerd worden met vermogensschade die aan de vereniging wordt toegebracht door eigen bestuurders.
Dit risico kan verzekerd worden d.m.v. een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Dit is een specifiek product, waarover wij u graag nader informeren.
Neem hiervoor contact met ons op.