Hippische verenigingen

Aansprakelijkheid voor Verenigingen

Een ruitervereniging of rijvereniging organiseert dikwijls trainingen en andere evenementen zoals wedstrijden. Dat betekent dat u als organiserende vereniging ook te maken krijgt met aansprakelijkheid. Er kunnen een aantal dingen verkeerd gaan. Dat hoeft niet vanuit het bestuur zelf te gebeuren.
Ook vrijwilligers die meehelpen op een dag kunnen een onrechtmatige daad verrichten in het kader van hun taakuitoefening of nalatig zijn in iets waardoor een ander zaakschade of letselschade oploopt.
Daarnaast kan natuurlijk ook de vrijwilliger zelf iets overkomen waarvoor hij of zij de vereniging aansprakelijk stelt.

Daarom is het belangrijk dat een vereniging een adequate Aansprakelijkheidsverzekering afsluit, waarin met name ook de werkgeversaansprakelijkheid correct is verzekerd.
Deze Aansprakelijkheidsverzekering dient op maat te worden gemaakt. Er zijn verenigingen die een locatie huren, maar er zijn er ook een aantal met een eigen locatie en daarbij een horeca risico. Dikwijls is er dan ook rijdend materieel aanwezig en soms worden er paarden van leden in pension geplaatst, waardoor er ook een opzicht risico ontstaat. Sommige verenigingen geven ook les en maken gebruik van eigen of ingehuurde instructeurs. Het is daarom niet mogelijk hier een standaard offerte voor te ontwikkelen.
Bel ons voor een complete inventarisatie op 013 – 46 86 300.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Behalve zaakschade en letselschade kan een vereniging ook geconfronteerd worden met vermogensschade die aan de vereniging wordt toegebracht door eigen bestuurders.
Dit risico kan verzekerd worden d.m.v. een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Dit is een specifiek product, waarover wij u graag nader informeren.
Neem hiervoor contact met ons op.

Overige risico’s

Denk hierbij aan de verzekering van inventaris, goederen, gebouwen en mogelijk aanwezig materieel. Als eigenaar van een gebouw of huurder van een locatie is het ook niet onwaarschijnlijk dat u ooit juridisch advies nodig heeft. een goede Rechtsbijstandsverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Dit alles vergt maatwerk, waar wij u graag bij helpen.