Instructeurs/Trainers

Aansprakelijkheid voor Instructeurs/Trainers

Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding instructie geeft of paarden traint, is het noodzakelijk dat u mogelijke schade aan derden verzekert. Door uw toedoen of juist door uw nalaten zou een ander zaakschade of letselschade kunnen oplopen. U kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In zo’n geval is het noodzakelijk dat u een goede verzekering hebt. Het uitoefenen van uw beroep brengt risico’s met zich mee. U werkt tenslotte met paarden. Er kan wel eens iets fout gaan door uw schuld of door uw nalatigheid.
U kunt niet zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering!

Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering verleent hier geen dekking!
Het gaat hier namelijk om beroepsuitoefening los van het feit of u nu wel of niet een officieel bedrijf bent gestart.

Wij bieden u een Aansprakelijkheidsverzekering aan, welke speciaal voor instructeurs en trainers is ontwikkeld. Deze verzekering dekt de zaakschade en letselschade welke u in de uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan anderen. Ook opzicht is in de dekking meeverzekerd. De verzekering is bedoeld voor gediplomeerde instructeurs/trainers. Bent u niet gediplomeerd?
Dan kunnen wij u geen verzekering aanbieden voor het onderdeel Instructie!!! Voor het onderdeel training gelden aantoonbare ervaringseisen.

Wat is opzicht ?
Bij opzicht gaat het om zaken en dieren die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent. Een paard van een derde wat u traint of gebruikt en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard onder toezicht en/of in bewerking.
Opzicht is standaard uitgesloten in een aansprakelijkheidsverzekering. Wij bieden u echter de mogelijkheid om het opzicht risico tot een reëel bedrag mee te verzekeren omdat u met dit beroep gewoonweg niet zonder deze opzicht dekking kunt! We kennen hiervoor diverse categorieën welke we kunnen afstemmen op uw risico.

Onberekenbaar gedrag van paarden
Wanneer u lesgeeft met eigen paarden of ingeleende paarden bent u verantwoordelijk voor het onberekenbare gedrag uit eigen energie van deze dieren. U bent immers de bezitter of de bedrijfsmatige gebruiker. Hetzelfde geldt voor paarden van derden die u in training hebt staan op uw locatie en waarmee u werkt en waarover u het beheer voert. Het is erg belangrijk om deze risico aansprakelijkheid goed mee te verzekeren. In onze offertes wordt rekening gehouden met deze extra aansprakelijkheid zodat er bij schade geen discussie kan ontstaan dat het niet door u was doorgegeven.

Wordt uw risico nog specifieker vanwege andere bezigheden, maak dan gebruik van de button om een Maatwerk Offerte aan te vragen.

Hieronder treft u een aantal opleidingen aan welke door ons worden geaccepteerd. 
Neem contact met ons op. We kunnen u deze offertes vrijwel direct verstrekken.

ORUN

NHB Deurne

KNHS

ISPH

Equus Universalis

Human and Horse Academy

NCSAH

LAKB

TAKT Academy (vanaf level 4)

Dressuur Natuurlijk

Paard Centraal

Centered Riding

Emiel Voest Academy

Gelukkige Ruiter Academie

Manege en Ruiterbond

Aeres

VIT IJslandse paarden

De Paardenbasis

Uw opleiding niet aanwezig op onze website?
Neem in dat geval contact op met uw opleidingsinstituut.

Het opleidingsinstituut kan met ons dan contact opnemen om
de opleiding aan te melden voor toetsing door de verzekeraar.

Bij goedkeuring zullen wij de opleiding toevoegen op deze pagina.

Rechtsbijstand voor ZZP-ers

U kunt betrokken raken in een juridisch geschil. U bent niet alleen ondernemer maar ook klant bij aan u leverende bedrijven. en wat als u iets overkomt door toedoen van iemand anders?……….Of uw rekening wordt gewoonweg niet betaald?
Op die momenten hebt u direct juridische hulp nodig.

Ongevallenverzekering voor Hippische Beroepen

Werken met paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars helemaal niet, of moeilijk en tegen hoge premies verzekeren.
Onze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor u als hippische beroepsuitoefenaar. Vanzelfsprekend is een AOV nog een betere oplossing. Arbeidsongeschiktheid is een maatwerk traject. U leest er alles over op onze AOV pagina. Maar ook naast uw AOV is deze Ongevallenverzekering zeker het overwegen waard omdat uw ongevalsuitkering binnen een AOV beperkt wordt tot hooguit 2x uw jaarbelang van het na-eerste jaars risico. Deze verzekering biedt u een in dat geval dan een prima aanvulling.