Instructeurs/Trainers

Aansprakelijkheid voor Instructeurs/Trainers

Wanneer u tegen betaling of andere vergoeding instructie geeft of paarden traint, is het noodzakelijk dat u mogelijke schade aan derden verzekert. Door uw toedoen of juist door uw nalaten zou een ander zaakschade of letselschade kunnen oplopen. U kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In zo’n geval is het noodzakelijk dat u een goede verzekering hebt. Het uitoefenen van uw beroep brengt risico’s met zich mee. U werkt tenslotte met paarden. Er kan wel eens iets fout gaan door uw schuld of door uw nalatigheid.
U kunt niet zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering!

Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering verleent hier geen dekking!
Het gaat hier namelijk om beroepsuitoefening los van het feit of u nu wel of niet een officieel bedrijf bent gestart.

Wij bieden u een Aansprakelijkheidsverzekering aan, welke speciaal voor Instructeurs en Trainers is ontwikkeld. Deze verzekering dekt de zaakschade en letselschade welke u in de uitoefening van uw beroep kunt toebrengen aan anderen. Ook opzicht is in de dekking meeverzekerd. De verzekering is bedoeld voor gediplomeerde Instructeurs/Trainers.
Bent u niet gediplomeerd?
Dan kunnen wij u geen verzekering aanbieden voor het onderdeel Instructie!!!

Wat is opzicht ?
Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent. Een paard van een derde wat u inleent en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard in bewerking.
Opzicht is standaard uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering, maar in deze verzekering is het wel tot een vooraf afgesproken bedrag meeverzekerd omdat u niet zonder deze opzicht dekking kunt!

Wanneer u lesgeeft met een of enkele eigen paarden of ingeleende paarden kan dit meeverzekerd worden. Hetzelfde geldt voor paarden van derden die u in training hebt staan op uw locatie en waarover u dus het beheer voert.

Wordt uw risico nog specifieker vanwege andere bezigheden, maak dan gebruik van de button om een Maatwerk Offerte aan te vragen.

Hieronder treft u de opleidingen aan welke door ons worden geaccepteerd met daarbij de offerte die van toepassing is.

Springen en Dressuur

ORUN                        Dressuur Natuurlijk
NHB Deurne               Equus Universalis
KNHS                         LAKB
ISPH                           Centered riding
Human and Horse Academy
Hofstede Oostrijk

Manege instructeur

Manege en Ruiterbond   Aeres

Rechtsbijstand voor ZZP-ers

Als zzp’er kunt u betrokken raken in een juridisch geschil. U bent niet alleen ondernemer maar ook klant bij aan u leverende bedrijven. en wat als u iets overkomt door toedoen van iemand anders?……….
Op die momenten hebt u direct juridische hulp nodig.

Ongevallenverzekering voor Hippische Beroepen

Rijden op paarden en werken met paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars helemaal niet, of moeilijk en tegen hoge premies verzekeren.
Onze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor u als hippische beroepsuitoefenaar.