Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hippische ondernemers

Ieder jaar wordt een groot aantal mensen door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt. Ook u kunt te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid.
In dat geval valt er weinig meer te ondernemen. Uw arbeidsongeschiktheid kan van tijdelijke aard zijn en wellicht kunt u dit risico een tijdje dragen, maar wat gebeurt er als de ongeschiktheid van blijvende aard is?…………
De financiële gevolgen kunnen hoog oplopen!

Zelfstandig Hippisch
Ondernemer zijn:

Dat houdt ook in dat u zelfstandig ervoor moet zorgen dat u bij arbeidsongeschiktheid voor een inkomensvoorziening zorgt.

Een AOV afsluiten

Het is belangrijk dat bij het inventariseren van uw risico’s ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, uitgebreid aan u wordt uitgelegd met alle mogelijkheden die de diverse producten op dit gebied te bieden hebben en welke het beste passen bij uw situatie.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk en adviseurs zijn gebonden aan eisen die gesteld worden vanuit de Autoriteit Financiële Markten.
Veel factoren bepalen uiteindelijk de premie voor uw verzekering en er moet goed aan u worden uitgelegd wat bepaalde keuzes inhouden en of deze keuzes ook passen bij uw persoonlijke situatie.

Wij kunnen uw arbeidsongeschiktheid op maat voor u verzekeren. Wij hanteren daarvoor een vaste werkwijze welke volledig voldoet aan de eisen die aan ons worden gesteld. We werken met inventarisatie formulieren die na invulling de basis vormen voor het gesprek wat we met u hebben. Het is dus nooit mogelijk dat wij u al een passende offerte verstrekken voordat wij uw risico’s correct hebben geïnventariseerd in een persoonlijk gesprek waarin alle zaken aan de orde komen en wij ook uw risicobereidheid kunnen bepalen en uw financiële situatie.

Het inventariseren van die risico’s, het verwerken naar een verzekeringsoplossing en het verzorgen van deze daarop afgestemde offertes kost veel tijd. Daarom hanteren wij hiervoor een aparte dienstenwijzer waarin wij onze dienstverlening vooraf aan u kenbaar maken, maar ook de kosten die u aan ons als adviseur betaalt voor het advies, het onderhoud van uw AOV en de werkzaamheden die wij voor u verrichten wanneer er sprake is van een schademelding. In de verzekeringspremie van de AOV zijn de vergoedingen voor ons als adviseur niet langer meer standaard opgenomen als een percentage van uw premie.

Voordat we aan de slag gaan met onze werkzaamheden ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging om te ondertekenen.
Daarna gaan we direct voor u aan de slag om voor u een passende oplossing te vinden.

Onze speciale vergelijkingskaart voor AOV advisering

Premie

De volgende aspecten zijn belangrijk voor de premie

  • De leeftijd
  • Het beroep
  • Het aantal wachtdagen wat gekozen wordt
  • Het verzekerde bedrag
  • Eventuele indexering op het verzekerde bedrag
  • Eventuele indexering op de uitkering
  • De eindleeftijd
  • De vorm van de AOV die gekozen wordt
  • De gekozen arbeidsongeschiktheidsdrempel
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium

Deze risico’s worden verzekerd

Uw inkomstenverlies bij tijdelijke of blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voor uw beroepswerkzaamheden door een ongeval of ziekte.

Acceptatie eisen

Afhankelijk van een aantal aspecten wordt er door verzekeraars gevraagd om een gezondheidsverklaring of om een medische keuring.
Die keuring komt altijd voor kosten van de verzekeraar.
In sommige gevallen wordt er met uw toestemming informatie opgevraagd bij ene specialist die u in het verleden ergens voor heeft behandeld.
Vanzelfsprekend vallen al deze documenten onder de regeling van het medische geheim en zijn deze enkel voor de verzekeringsarts inzichtelijk.

Uitkering bij schade

Bij schade wordt het verzekerde bedrag aan u vergoed gedurende de tijd dat u arbeidsongeschikt bent. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt er naar  rato uitgekeerd. De uitkering duurt totdat u weer inzetbaar bent voor het percentage wat u als ongeschiktheidsdrempel hebt verzekerd. De uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid stopt op de afgesproken eindleeftijd in de polis.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact