Maneges

Uw manege verzekeren is specialistisch werk. Verzekeraars selecteren sinds enige tijd branches die zij
nog wel of niet meer willen verzekeren. De manegebranche is een bedrijfsgroep die niet meer bij iedere verzekeraar kan worden ondergebracht. Met name de aansprakelijkheid is een dekking die bij de meeste verzekeraars niet meer wordt gesloten. De verzekeraars die nog wel maneges verzekeren doen dat enkel met een gespecialiseerde adviseur.
Equine Risk is een adviseur volledig gespecialiseerd in de hippische sector.

Wij hebben een afspraak gemaakt met een verzekeraar waarin het mogelijk is om uw manege compleet te verzekeren. Equine Risk is met name een specialist op hippisch aansprakelijkheidsgebied. Juist door deze kennis is het voor ons mogelijk uw manege te verzekeren in een door ons gecreëerd collectief contract. Dit contract geeft u ook nog eens voordelen.
– Allereerst is de premie aantrekkelijker wanneer u deelneemt in deze collectiviteit.
– En wat belangrijk voor u kan zijn; Wij werken met lagere eigen risico’s bij letselschade.

Om deze collectiviteit met daarbij behorende voordelen beschikbaar te houden, wordt van ons als adviseur verwacht dat we u maximaal ondersteunen bij een claim. Dit betekent dat wij volledig op de hoogte moeten zijn van wat zich binnen uw bedrijf afspeelt en dat we dezelfde taal spreken. U hoeft ons niet 3 keer uit te leggen wat er gebeurd is wanneer u een claim ontvangt van een klant of ziektekostenverzekeraar.

Schadeclaim
Het kan voorkomen dat u een aansprakelijkheidsclaim pas vele maanden na de datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden ontvangt. Om u hierin maximaal te kunnen assisteren maken wij gebruik van ons eigen digitale ongevallen meldsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat wij bij uw melding ook coachen hoe het formulier ingevuld dient te worden en wat belangrijk is om te vermelden. U krijgt bij een eerste melding een eigen inlog waarmee u te allen tijde uw registraties kunt inzien. De papieren Ongevallen map is niet meer nodig. Zodra een claim binnenkomt gaan wij direct aan het werk voor u.

In vele gevallen werden claims door verzekeraars betaald die naar onze mening helemaal niet betaald hadden hoeven worden.  De reden daarvan is duidelijk. Het begint met een correcte en vooral volledige ongevallenregistratie. Juist daar helpen we u bij. Uiteindelijk betekent geen erkenning van aansprakelijkheid een lagere schadelast en dat u ook niet iedere keer het eigen risico hoeft te betalen.

Een belangrijke spelregel van onze collectiviteit is dat u binnen 72 uur het ongeval meld in ons digitale meldsysteem.

Verzekeren wij alle maneges in Nederland?
Wij verzekeren niet alle maneges in Nederland. Equine Risk beoordeelt vooraf de bedrijven die toegelaten worden in onze collectiviteit. Dit doen wij om de huidige premies en eigen risico’s te kunnen blijven waarborgen. Wij willen enkel maneges verzekeren die vanuit hun management de zaken goed op orde hebben. Wij willen maneges verzekeren die nu mee moeten betalen aan een totale verhoging van de premies in de branche en dat onterecht vinden omdat zij juist geen schades hebben geclaimd.

Vinden wij het belangrijk dat u een veiligheidscertificaat hebt?
Wij vinden het niet belangrijk dat u een veiligheidscertificaat hebt. Het veiligheidscertificaat is voor ons geen verplichting en is door geen enkele officiële instantie geaccrediteerd. Hiermee geven wij niet aan dat  verschillende regels daarin niet correct zijn, maar er zijn genoeg bedrijven die het certificaat niet voeren en het toch allemaal prima in orde hebben. Het maakt ons daarom ook niet uit of u wel of niet bij een federatie of bond aangesloten bent. Wij beoordelen zelf graag uw bedrijf en wij maken afspraken met u en de verzekeraar. De verzekeraar is immers degene die uw risico overneemt en het is onze taak dat u en de verzekeraar het met elkaar eens zijn. Wij houden dat graag zelf in de hand en werken hiervoor niet met een externe organisatie.

Kunnen andere verzekeringsadvieskantoren uw manege bij ons verzekeren?
Nee, want wij zijn zelf een advieskantoor en juist gespecialiseerd in uw bedrijfstak. Als we anderen het werk laten doen, doet dat tekort aan onze afspraken met de verzekeraar. Wij worden dus uw nieuwe adviseur en uw rechtstreekse aanspreekpunt. Wij maken afspraken met u en wij behartigen uw belangen.

Kunt u enkel uw aansprakelijkheidsrisico bij ons verzekeren?
Wij verzekeren uw complete bedrijf en niet alleen uw aansprakelijkheid. Reden daarvan is dat de verzekeraar niet alleen het risico wil dragen van het deel waar u het meest kwetsbaar bent. Daarom wil de verzekeraar ook graag de andere risico’s hierbij verzekeren.  Hierdoor kan een premievolume  worden gecreëerd die de waarborg geeft dat de collectiviteit ook in stand kan blijven.

Bent u;
–          De eigenaar van een manege die de zaken goed op orde heeft?
–          Wilt u niet langer meer mee betalen aan premieverhogingen, door anderen veroorzaakt?
–          Bent u bereid om te werken met ons digitale meldsysteem en binnen 72 uren te melden?

Vul dan ons contactformulier in en kies als onderwerp Manege Collectiviteit
Geef aan dat u een afspraak met ons wilt maken om een aanbod te ontvangen.
Wij nemen dan contact met u op.