AOV

Ieder jaar wordt een groot aantal mensen door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt. Ook u kunt te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. In dat geval valt er weinig meer te ondernemen.
Uw arbeidsongeschiktheid kan van tijdelijke aard zijn en wellicht kunt u dit risico een tijdje dragen, maar wat gebeurt er als de ongeschiktheid van blijvende aard is?

De financiële gevolgen kunnen hoog oplopen!

Zelfstandige ondernemer zijn houdt ook in dat u zelfstandig ervoor moet zorgen dat u bij arbeidsongeschiktheid voor een inkomensvoorziening zorgt.

Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt uw financiële positie.

Het is belangrijk dat bij het inventariseren van uw risico’s ook deze verzekering uitgebreid aan u wordt uitgelegd met alle mogelijkheden die de diverse producten op dit gebied te bieden hebben en welke het beste passen bij uw situatie.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk en adviseurs zijn gebonden aan eisen die gesteld worden vanuit de Autoriteit Financiële Markten.
Veel factoren bepalen uiteindelijk de premie voor uw verzekering en er moet goed aan u worden uitgelegd wat bepaalde keuzes inhouden en of deze keuzes ook passen bij uw persoonlijke situatie.

Wij kunnen uw arbeidsongeschiktheid op maat voor u verzekeren. Wij hanteren daarvoor een vaste werkwijze welke volledig voldoet aan de eisen die aan ons worden gesteld.

Het is dus niet mogelijk dat wij u een offerte verstrekken voordat wij uw risico’s correct hebben geïnventariseerd in een persoonlijk gesprek waarin alle zaken aan de orde komen en wij ook uw risicobereidheid kunnen bepalen en uw financiële situatie.

Het inventariseren van die risico’s en het verzorgen van deze offertes kost veel tijd. Daarom hanteren wij hiervoor een aparte dienstenwijzer waarin wij onze dienstverlening aan u kenbaar maken en de kosten die u aan ons als adviseur kwijt bent naast uw verzekeringspremie waarin onze kosten niet langer zijn opgenomen.

Download onze Dienstenwijzer voor Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 

Wilt u dat wij een offerte voor u samenstellen dan sturen wij u vooraf een overeenkomst van opdracht waarin onze kosten duidelijk aan u kenbaar worden gemaakt. Pas nadat wij deze van u ondertekend hebben ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Zo is het voor beide partijen duidelijk wat er gaat gebeuren en welke kosten daarmee gemoeid zijn.