Ongevallen voor Hippische Beroepen

Rijden op paarden brengt risico’s met zich mee. Risico’s die de meeste verzekeraars niet of nauwelijks afdekken. Wedstrijdrisico’s en zeker beroepsmatige wedstrijdsport worden namelijk door een aantal verzekeraars vermeden.

Maar ook als u werkt met paarden, zoals een hoefsmid, een therapeut, een instructeur, een manegehouder of pensionstalhouder, loopt u een significant ongevalsrisico.

Deze Hippische Ongevallen verzekering is speciaal door ons in een collectiviteit ontworpen voor uzelf als ruiter, menner of hippische beroepsuitoefenaar. Het is een Ongevallen verzekering die alle risico’s die verband houden met het rijden van paarden en/of het werken met paarden wel volledig afdekt.
Dus ook beroepsmatige wedstrijdsport!

Wat is verzekerd

Uzelf als

  • paardenbezitter (zowel particulier als beroepsmatig)
  • paardensportbeoefenaar (zowel amateurs als beroepssporters)
  • hippische beroepsuitoefenaar (therapeuten, instructeurs, hoefsmeden, manegehouders etc etc)

bent verzekerd tegen blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
De verzekering biedt u 24 uur per dag werelddekking, is compleet en omvat alle disciplines en werkzaamheden die met een paard of pony te maken hebben. Deze verzekering is uniek omdat naast de risico’s van het paardrijden of werken met paarden ook nog eens de ongevallen zijn afgedekt die u in het dagelijkse leven loopt als u met andere zaken bezig bent. Kortom;
Een complete Ongevallenverzekering inclusief de hippische en ook de niet hippische risico’s.

Let op!
De rubriek tijdelijke invaliditeit maakt geen onderdeel uit van deze verzekering.
(In de voorwaarden is deze rubriek opgenomen, maar u vindt deze dus op de polis niet terug)

Deze verzekering is zeker geen vervanging voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Deze verzekering heeft alle kenmerken van een Ongevallenverzekering en komt dus eenmalig tot uitkering bij blijvende invaliditeit.

Schadevergoeding

Een schadevergoeding bij blijvende invaliditeit en overlijden (indien u de rubriek Overlijden verzekert.)
De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de verzekerde bedragen die u kiest.
Bij blijvende invaliditeit is de hoogte van de uitkering ook afhankelijk van de mate van invaliditeit.
De uitkering hiervoor is bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit een percentage van het verzekerd bedrag.
De invaliditeitsschaal welke gehanteerd wordt, vindt u in de Bijzondere voorwaarden van deze verzekering.

Premie

€ 1,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag voor de rubriek Invaliditeit
€ 1,00 per € 1.000,00 verzekerd bedrag voor de rubriek Overlijden

U kunt de rubriek Invaliditeit verzekeren voor de volgende bedragen.
€    50.000,00
€ 100.000,00
€ 150.000,00
€ 200.000,00
€ 250.000,00

De rubriek Overlijden kunt u meeverzekeren tot maximaal hetzelfde bedrag als de rubriek Invaliditeit.

Acceptatienormen

U dient woonachtig te zijn in Nederland, ouder te zijn dan 16 jaar en niet ouder dan 75 jaar.