Paardentrailer

Om uw paard of pony goed en veilig te vervoeren hebt u een paardentrailer aangeschaft. Vanzelfsprekend is deze via de WA verzekering van uw auto voor het WA risico meeverzekerd als deze achter uw auto gekoppeld is. Maar er kan ook schade komen aan uw  paardentrailer. Dat valt niet onder de WA verzekering.

Daarom is er de Paardentrailer verzekering. Deze dekt de schade die aan uw trailer ontstaat. Niet alleen kunt u zelf of een ander de trailer beschadigen, ook uw eigen paard kan behoorlijke schade toebrengen aan het vervoermiddel. Een belangrijke reden dus om uw aanschaf goed te verzekeren. Zo kunt u ontspannen en goed verzekerd met uw paard op pad.

Wij kunnen u hiervoor twee specifieke producten leveren:

Er is een verzekering voor trailers met enkel particulier gebruik. Deze verzekering kunt u ook uitbreiden met zaken zoals hulpverlening en vervangend vervoer. Deze verzekering kent een waardegarantieregeling over de door u ingegeven te verzekeren waarde. Dat hoeft bij tweedehands trailers dus geen nieuwwaarde te zijn, maar kan ook de dagwaarde of aankoopwaarde zijn.
Dit product treft u aan op onze particuliere website www.uwpaardverzekeren.nl

Hieronder treft u onze verzekeringsmogelijkheid aan voor zakelijk te gebruiken paardentrailers.

Paardentrailerverzekering Zakelijk

Wat kunt u verzekeren?

U kunt een keuze maken uit de onderstaande dekkingsvormen:

Brand
Uw paardentrailer is dan verzekerd tegen brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag.

Brand-Diefstal
Als bovenstaande dekking maar dan aangevuld met een dekking tegen diefstal, vermissing en verduistering.

Casco 
Als bovenstaande dekking, maar dan aangevuld met een dekking tegen elk ander van buiten komend onheil, waaronder zaken zoals stormschade, botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken. Daarnaast is ook de schade toegebracht door uw eigen paard meeverzekerd.

Uitgebreide Casco (inclusief eigen gebrek)
Deze dekking is alleen mogelijk voor nieuwe paardentrailers. Als bovenstaande dekking, maar dan aangevuld met een dekking waarbij ook het eigen gebrek is meeverzekerd.

Schadevergoeding

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal wordt de dagwaarde van uw trailer vergoed. Deze verzekering kent dus geen waardegarantie!

Uw eigen risico bedraagt € 250,00 bij schade.

Klik  hier om de Voorwaarden in te zien.

Premie

Brand                               0,5% van de dagwaarde
Brand-Diefstal                  0,6% van de dagwaarde
Casco                              0,8% van de nieuwwaarde
Uitgebreide Casco           1,0% van de nieuwwaarde (alleen mogelijk voor nieuwe trailers)

Klik hier voor het aanvraagformulier.