Verzekeringen voor Hippische Bedrijven en Beroepen

Wanneer u een hippisch beroep uitoefent of een hippisch bedrijf runt hebt u gekozen voor een zeer specifieke en specialistische sector.
Het werken binnen deze sector brengt risico’s met zich mee. Paarden brengen sowieso een risico met zich mee.
Het is belangrijk om deze risico’s goed te verzekeren, met name de aansprakelijkheid die op u afkomt als er wat gebeurt tijdens uw beroepsuitoefening of op de locatie van bijvoorbeeld uw manege, trainingsstal, stoeterij, opfokstal of pensionstal.

Bij ons bent u verzekerd van:

  • Hippisch specialisme
  • Onafhankelijk advies
  • Levering van maatwerk
  • Uw belang wat als eerste telt
  • Snelle reacties op uw vragen

Veel hippische beroepsbeoefenaars zijn ZZP-er en hebben hun beroepsuitoefening als Eenmanszaak geregistreerd.
Daarmee bent u als ondernemer dus ook volledig hoofdelijk aansprakelijk.
Maneges lopen tegen claims aan die worden ingediend door ziektekostenverzekeraars en letselschade advocaten.
Pensionstallen en trainingsstallen krijgen te maken met het opzichtrisico van de paarden onder hun beheer.
Wat als er schade wordt toegebracht aan deze paarden?

Hebt u een eigen hippische locatie dan is het zaak dat uw gebouwen goed verzekerd zijn, maar ook uw inventaris en het bedrijfsschade risico. Maakt u gebruik van materieel, dan loopt u ook daar risico’s op het gebied van aanrijding, brand, diefstal etc.

Voor al deze risico’s biedt Equine Risk u maatwerk oplossingen!

Bent u manege eigenaar?…………..Ga dan naar onze speciale pagina voor manege verzekeringen.

Op deze pagina treft u informatie aan over een aantal verzekeringen waar u als hippische ondernemer mee te maken kunt krijgen. Wij adviseren u deze productinformatie goed te bekijken zodat u een beeld krijgt van de verzekeringsmogelijkheden die er zijn om risico’s te verminderen of uit te sluiten.
Wilt u meer weten over een product, neem dan gerust contact met ons op.
Op basis van een gedegen bedrijfsinventarisatie zorgen wij voor een op maat samengesteld pakket, volledig passend bij u als ondernemer en uw onderneming.

Manege verzekerenBent u goed verzekerd?

Aansprakelijkheid

Door uw toedoen of nalaten kan iemand zaakschade of letselschade oplopen met de daaruit nog voortvloeiende vervolgschade. U kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Zo’n aansprakelijkheidsstelling kan komen vanuit uw klanten of hun ziektekostenverzekeraars, vanuit derden die geen klant bij u zijn, maar denk ook aan uw eigen medewerkers en ondergeschikten.
Daarnaast bent u ook aansprakelijk voor het beroepsmatig handelen door uw ondergeschikten jegens derden wat mogelijk tot schade zou kunnen leiden.
En verder is er ook nog een risico aansprakelijkheid die op u rust vanuit uw bedrijf, uw paarden die u bedrijfsmatig gebruikt en uw machines of apparaten.
Genoeg redenen om u hiervoor correct te verzekeren!

Bekijk informatie over de Aansprakelijkheidsverzekering

Rechtshulp

Als hippische ondernemer kunt u tegen allerlei problemen aanlopen en daardoor soms in een juridisch gevecht verwikkeld raken. Uw beroep houdt tenslotte meer in dan enkel lesgeven en paarden verzorgen. U organiseert en u lost problemen op en indien u personeel in dienst hebt, bent u ook werkgever. Daarnaast bent u als ondernemer ook weer klant bij andere bedrijven. En niet te vergeten…….U koopt wel eens een paard of verkoopt wel eens een paard.
Als hippische ondernemer kunt u in deze tijd niet meer zonder een goede rechtsbijstandsverzekering.

Bekijk informatie over de Rechtsbijstandsverzekering

Maneges, stalgebouwen en loodsen

Bent u in het bezit van een eigen hippische locatie, dan vormen uw bedrijfsgebouwen het hart van uw onderneming. Daarin voert u uw werkzaamheden uit, daarin worden uw paarden gestald en ontvangt u uw klanten. Stelt u zich eens voor dat een rijhal of stalgebouw in vlammen op gaat………………..Bij veel hippische ondernemers zijn de bedrijfsgebouwen ook tevens de investering voor de oude dag. Zorg er daarom voor dat uw gebouwen goed verzekerd zijn!

Bekijk informatie over de Hippische Gebouwen verzekering

Inventaris, zadels, tuigage en voorraden

Om uw dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren hebt u een aantal zaken nodig in uw bedrijf. Zaken zoals zadels voor uw (manege)paarden, gereedschappen  om uw gebouwen en terrein te kunnen onderhouden, maar ook voorraden zoals hooi en brok voor uw paarden en de voorraad voor uw bar of ontvangstruimte. Bij brand worden ook uw roerende zaken niet gespaard. Vervanging kost u veel geld.
Daarom is de opname van uw inventaris en goederen een belangrijk onderdeel in uw verzekeringspakket.

Bekijk informatie over de Inventaris en Goederen verzekering

Paarden

In een hippisch bedrijf draait uiteindelijk alles om paarden. Soms gaat het om paarden van derden, maar een heleboel hippische bedrijven en met name maneges hebben natuurlijk ook eigen paarden. Ook wij weten dat het niet haalbaar is om alle paarden te verzekeren met een Paardenverzekering. Maar als er brand uitbreekt zou dat kunnen leiden tot een totaalverlies. Daarom is er de levende have dekking waarmee u uw paarden voor het grootste risico verzekert….Brand in uw stal.

Bekijk informatie over de Brandverzekering voor Paarden

Bedrijfsstilstand door schade

Veel ondernemers denken dat het verzekeren van gebouwen, inventaris en goederen voldoende is om een bedrijf in zijn totaliteit te verzekeren. Niet is minder waar!
Gedurende de tijd dat uw bedrijf stil ligt door een schade wordt er geen geld verdiend en gaan de vaste lasten gewoon door.
De Bedrijfsschadeverzekering is daarom een essentieel onderdeel van uw continuïteitsrisico.

Bekijk informatie over de Bedrijfsschade verzekering

Milieu aantasting door uw bedrijf

Storm of brand……..Uw asbestdak kunt u inderdaad laten vervangen na een schade, maar dan komen de buren melden dat er op hun terrein ook asbest terecht is gekomen en ook uw eigen terrein ligt vol met asbestresten.
Een Milieuschadeverzekering (MSV) regelt de saneringskosten!
Maar ook wanneer u geen asbest hebt is een milieuschade verzekering noodzakelijk. Denk hierbij aan schade door vocht van uw mestplaats of aan bluswater vervuiling na een brand.

Bekijk informatie over de Milieuschade verzekering

Rijdend en aangekoppeld werkmaterieel

Opmerkingen zoals “Maar die komt niet op de openbare weg” of “die valt toch onder mijn bedrijfsaansprakelijkheid” horen wij helaas nog te vaak. Hoe u het ook wendt of keert…..Schade veroorzaakt met zowel gekentekende als niet gekentekende motorvoertuigen, valt niet onder uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en ook op uw eigen terrein kunt u wel degelijk aansprakelijk zijn. Daarnaast kan uw werkmaterieel natuurlijk zelf ook flinke schade oplopen. De werkmaterieel verzekering is daarom een vaste waarde in uw verzekeringspakket.

Bekijk informatie over de Werkmaterieel verzekering

Auto's en Vervoer van paarden

Veilig vervoer is ook voor een hippische onderneming belangrijk. Niet alleen paarden moeten vervoerd kunnen worden, ook goederen van en naar uw onderneming zijn afhankelijk van vervoer. Daarom nemen wij  personenauto’s, bestelauto’s en paardenvrachtauto’s ook op in uw hippische totaalpakket.
Voor paardenvrachtauto’s en paardentrailers hanteren wij een speciaal zeer gunstig tarief, gebaseerd op de wetenschap dat er met paarden altijd zeer veilig wordt gereden.

Bekijk informatie over de diverse Auto en Vervoer verzekeringen

Medewerkers en Vrijwilligers

Het hele gebeuren rondom ziekteverzuim en WIA is een complex gebeuren.
Het is belangrijk dat u hierin goed geïnformeerd wordt als u personeel in dienst hebt. Daarnaast gelden natuurlijk de ARBO verplichtingen, waaronder ook uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en hebt u te maken met de (verlengde) zorgplicht als werkgever naar uw medewerkers en vrijwilligers.
Tekortkomingen in uw ARBO verplichtingen kunnen u aanzienlijke boetes kosten. Wij leggen het u graag uit.

Bekijk informatie over uw verplichtingen en de verzekeringsoplossingen

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact