Aansprakelijkheidsverzekering voor hippische beroepen en hippische bedrijven

Door uw toedoen of nalaten kan iemand zaakschade of letselschade oplopen met de daaruit nog voortvloeiende vervolgschade. U kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Zo’n aansprakelijkheidsstelling kan komen vanuit uw klanten of hun ziektekostenverzekeraars, vanuit derden die geen klant bij u zijn, maar denk ook aan uw eigen medewerkers en ondergeschikten.
Daarnaast bent u ook aansprakelijk voor het beroepsmatig handelen door uw ondergeschikten jegens derden wat mogelijk tot schade zou kunnen leiden.
En verder is er ook nog een risico aansprakelijkheid die op u rust vanuit uw bedrijf, uw paarden die u bedrijfsmatig gebruikt en uw machines of apparaten.
Genoeg redenen om u hiervoor correct te verzekeren! Het feit dat u niet verzekerd bent, ontslaat u niet van uw aansprakelijkheid volgens de wetgeving.

Uw fout...óf...
Onberekenbaar gedrag van uw paard?
Aansprakelijkheid blijft overeind!

Iedere hippische ondernemer
heeft een sluitende aansprakelijkheidsverzekering nodig

Hoe belangrijk is een goed geïnventariseerde
Hippische Aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer iemand u aansprakelijk stelt voor toegebrachte letselschade of zaakschade betekent dit dat er door iemand anders een vordering op uw vermogen wordt ingesteld. Los van het feit of een claim nu wel of niet terecht is, wordt u sowieso geconfronteerd met een procedure waarin u zult moeten aantonen dat er wellicht geen aansprakelijkheid vanuit uw kant aanwezig is of dat het gebeurde is ontstaan door eigen schuld van de wederpartij. Blijkt dat een claim terecht is, dan zult u ook tot schadeloosstelling van de wederpartij over moeten gaan. Zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering staat u hierin alleen.

Deze aansprakelijkheid geldt zowel voor hippische bedrijven als hippische beroepsbeoefenaars, maar ook voor verenigingen en stichtingen.
Ook als u werkzaamheden uitvoert als bijverdienste, zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dan nog is er sprake van beroepsuitoefening.
Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering verleent geen dekking.

Het is zaak dat uw aansprakelijkheidsverzekering goed wordt geïnventariseerd zodat de juiste bedrijfs- of beroepshoedanigheden zijn verzekerd.
Hebt u paarden van derden die aan u zijn toevertrouwd, dan is een opzicht dekking een belangrijk onderdeel daarvan met daarbij de afstemming met de contracten die u hanteert.

Een goed geïnventariseerde bedrijfsmatige hippische aansprakelijkheidsverzekering is voor u onontbeerlijk!

Premie

De premie is is afhankelijk van een aantal factoren en wordt volledig op maat voor u samengesteld op basis van uw bedrijfsomvang of beroepsactiviteiten zodat u correct bent verzekerd voor al uw werkzaamheden. Diverse factoren spelen daarin een belangrijke rol;

 

 • Uw bedrijfsactiviteiten of uw beroepsactiviteiten
 • Het aantal eigen paarden waar u mee werkt in uw bedrijf of beroep
 • Het aantal paarden van derden wat aan u is toevertrouwd in pension of in training
 • De hoogte van het bedrag aan opzicht wat voor uw beroep of bedrijf passend is
 • Eventuele nevenactiviteiten die u ontplooit

Om dit goed  te kunnen inventariseren maken wij gebruik van de
Op Maat Offerte Aanvraag zodat wij uw bedrijfssituatie correct in beeld krijgen en u goed kunnen adviseren.

Deze risico’s worden verzekerd

 • Aansprakelijkheid voor een aan u toerekenbare letselschade en/of zaakschade bij derden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade, voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten als hippische ondernemer, hippische beroepsuitoefenaar, stichting of vereniging.
 • Aansprakelijkheid voor toerekenbare schade die ontstaat bij derden door toedoen van uw ondergeschikten tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden voor uw bedrijf.
 • Aansprakelijkheid voor u als werkgever bij mogelijke schade die uw ondergeschikten overkomt.
 • Verweer en bescherming van uw rechtspositie bij een onterechte aansprakelijkheidsstelling vanuit derden.

Het is erg belangrijk om hier maatwerk te leveren zodat de dekking precies is afgestemd op uw hoedanigheden en de omvang van uw bedrijf.

Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent ook enkele uitsluitingen.

 • Schade met en door motorvoertuigen valt niet onder de dekking. (Daarvoor is de WA dekking)
 • Opzet en bewuste roekeloosheid is nooit verzekerd.
 • Opzicht is een standaard uitsluiting.

Wij bieden u echter ruime mogelijkheden om opzicht wel voor u mee te verzekeren.
Maar wat is opzicht eigenlijk?
Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere hoogte de feitelijke macht uitoefent.
Een paard wat u bijvoorbeeld in pension hebt of traint voor een derde en waaraan door uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzichtrisico’s. U hebt op dat moment dat paard in beheer of het is aan u toevertrouwd. Het is belangrijk dat we deze dekking goed met u afstemmen en u ondersteunen met de juiste contracten die u kan hanteren naar uw wederpartij/klant.

Acceptatie eisen

Uw bedrijf of beroep dient ingeschreven te zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
Voor een aantal beroepen stellen wij diploma eisen.
Klik hier voor de lijst van diploma’s die wij reeds erkennen.
Bent u in het bezit van een ander diploma, neem dan eerst
contact met ons op.

Uitkering bij schade

De claimende partij wordt schadeloos gesteld bij gebleken aansprakelijkheid vanuit uw kant.
Bij een mogelijke opzichtschade geldt het maximum dat in uw polis wordt meeverzekerd aan opzichtdekking.
Bij ontbreken van aansprakelijkheid wordt verweer gevoerd en worden uw belangen beschermd.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact