Vervoerdersaansprakelijkheid verzekering

Deze verzekering vergoedt schade door verlies, beschadiging, diefstal van andermans paarden die u vervoert en waarvoor u aansprakelijk bent. Het vervoeren van paarden van derden vanuit uw bedrijfsmatige hoedanigheid vereist een dergelijke verzekering omdat uw Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering hier geen dekking voor verleend.  Deze verzekering is volledig maatwerk en wordt afgestemd op de wijze waarop u de paarden vervoert en hoe dikwijls u dat doet. De verzekering sluit aan bij de voorwaarden die door u gehanteerd moeten worden bij paardenvervoer.

Natuurlijk rijdt u zo voorzichtig mogelijk met uw kostbare lading

En dat is maar goed ook want de verantwoordelijkheid ligt bij u

Een Vervoerdersaansprakelijkheid verzekering is belangrijk

In de paarden gaat er nog steeds te veel op goed vertrouwen. Maar als het fout gaat dan weet men elkaar opeens het leven zuur te maken met claims die opeens worden ingesteld door een schade lijdende partij. Een van die zaken waarbij altijd discussie ontstaat is het vervoeren van paarden. Als er paarden van derden op uw bedrijf aanwezig zijn wordt er dikwijls ook een beroep op u gedaan voor wat betreft het vervoer. Ook ruiters die beroepsmatig paarden van derden uitbrengen op wedstrijden rijden altijd met paarden van andere eigenaren rond. Niet wetende dat zij daarmee een groot risico lopen als er iets gebeurt. Lang niet ieder paard is verzekerd in een Paardenverzekering en dikwijls weet degene die het dier vervoert dat niet eens. Des te meer reden om u daarvoor goed in te dekken. Dat kan niet alleen met enkel een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. U dient namelijk ook vervoerscondities vooraf kenbaar te maken en deze op te nemen in uw contractuele overeenkomst die u afsluit met uw wederpartij voor wie u een paard stalt en dus wellicht ook vervoert. Die vervoerscondities zijn vastgelegd in CMR en voor binnenlands vervoer eventueel in de AVC en met name de AVVC voor paardenvervoer. Wij adviseren u om deze condities te hanteren, vooraf vast te leggen met uw wederpartij en een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering te sluiten die hierop aansluit.

Premie

De premie voor deze verzekering is volledig maatwerk
Enkel premie beïnvloedende factoren zijn hier voor u opgenoemd.

 

 • Soort vervoer
 • Maximale gewicht wat u vervoert
 • Gebied waarin u vervoert
 • Lading die u vervoert
 • Aantal ritten/Vervoerdersomzet

Deze risico’s worden verzekerd

De onderstaande risico’s worden in grote lijnen verzekerd. Per polis kunnen er afwijkende condities van kracht zijn.

 

 • Aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal onderweg
 • Aansprakelijkheid voor het laad/los risico indien inbegrepen
 • Bereddingskosten
 • Bij limiet doorbraak door gerechtelijke uitspraak extra verzekerd  tot € 750.000,00
 • Vertragingsschade
 • Schade aan de eigendommen van de chauffeur

Acceptatie eisen

Iedere aanvraag is maatwerk en wordt afzonderlijk beoordeeld.

Uitkering bij schade

Vergoeding van schade waarvoor u aansprakelijk bent volgens boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Vervoerscondities 2002, de conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg en volgens algemeen geaccepteerde voorwaarden van vervoerdersorganisaties.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact