Bedrijfsschade verzekering

Uw manege gebouw is in vlammen opgegaan, maar is gelukkig goed verzekerd. Alles wordt netjes herbouwd. Gedurende deze periode mist u echter wel uw omzet. Een aantal klanten heeft hun paard inmiddels elders gestald en uw lesklanten nemen bij een andere manege hun wekelijkse lessen.
Die klanten hebt u niet direct allemaal weer terug wanneer u de werkzaamheden weer kunt hervatten. De bedrijfsschade verzekering biedt hiervoor de oplossing.

En toen was het stil!

Bedrijfsstilstand betekent geen inkomsten, maar wel doorgaande lasten

De bedrijfsschade verzekering garandeert uw inkomsten terwijl uw bedrijf stil ligt.

Na een brand of andere onder de verzekering gedekte calamiteit die ervoor zorgt dat uw bedrijf stil komt te liggen, gaat er dikwijls nog een aardig lange tijd aan voorbij voordat u weer de omzet kunt genereren die u daarvoor ook had. Dat betekent dus dat u gedurende de herbouwperiode en vrijwel zeker nog een tijd daarna met een flinke inkomstenderving te maken krijgt terwijl een heleboel kosten (uw vaste lasten) toch door blijven lopen. Dit noemen we Bedrijfsschade of wel “Stilligschade”.

De Bedrijfsschadeverzekering is er speciaal voor om deze schade voor u op te vangen. We noemen deze verzekering ook wel een Brutowinst verzekering omdat deze in feite de derving afdekt van uw brutowinst. (Netto winst + doorgaande vaste lasten)
Deze verzekering biedt u dus een dekking voor de geleden financiële gevolgen van een gedeeltelijke of gehele bedrijfsstilstand als gevolg van materiële schade door een gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen.

Het verzekerd bedrag bestaat uit uw doorgaande vaste lasten vermeerderd met uw nettowinst; ofwel uw brutowinst. Dit bedrag treft u ook aan in uw jaarlijkse verlies en winstrekening. Deze brutowinst wordt gemeten over een uitkeringstermijn. De uitkeringstermijn moet zo gekozen worden dat, bij het voltrekken van het meest nadelige scenario, het omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn kan worden hersteld. Er moet dus goed rekening worden gehouden met het feit dat na de herbouw nog lang niet alle lesklanten of pensionklanten direct weer bij u terug zijn. De termijn die daarvoor genomen moet worden is mede afhankelijk van een aantal externe factoren zoals concurrentie waar uw klanten wel terecht kunnen.

Bedrijven welke bijvoorbeeld gebruik maken van gehuurde locaties en waar een bedrijfsschadeverzekering wellicht minder aan de orde is, kunnen ook kiezen voor een Extra kosten verzekering. Deze dekt de extra kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden zo snel mogelijk elders voort te zetten nadat zich een gedekte gebeurtenis heeft voor gedaan. Het verzekerd bedrag is een premier-risque-bedrag voor hogere huur, transportkosten e.d. Ook hier geldt een vooraf vastgestelde maximum uitkeringsperiode.

Wanneer wij uw bedrijf inventariseren komt de Bedrijfsschadeverzekering of de Extra kosten dekking in ieder geval altijd uitgebreid aan bod.

Premie

De premie voor deze verzekering is afhankelijk van een aantal factoren gerelateerd aan uw bedrijfssituatie. De belangrijkste premie beïnvloedende factoren zijn hier voor u opgenoemd.

 

  • Bouwaard (gebruikte materialen) ligging en gebruik van uw gebouwen
  • Aanwezigheid van preventiemiddelen
  • De looptijd van de mogelijke bedrijfsschade
  • Uitgebreidheid van de dekking die u kiest

Leidend voor de berekening is altijd uw bruto jaarwinst.

Deze risico’s worden verzekerd

U kunt kiezen voor een Uitgebreide dekking of een meer beperkte vorm die enkel de grootste calamiteiten afdekt.

 

  • Brand/Blikseminslag/Inductie/Ontploffing
  • Storm/Hagel/Sneeuwdruk
  • Waterschade
  • Inbraakschade
  • Aanrijdingsschade

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie, uitwijkmogelijkheden en concurrentiepositie in de omgeving zorgen we voor maatwerk.

Acceptatie eisen

Standaard dienen uw gebouwen in ieder geval voorzien te zijn van brandblusmiddelen en voor inbraakdekking van goed hang- en sluitwerk. De onderhoudstoestand van een gebouw dient in orde te zijn. Sinds enige jaren eisen verzekeraars voortaan een NEN3140 keuring /Scope 8 keuring.

Uitkering bij schade

Uw verlies in omzet wordt gecompenseerd gedurende de termijn dat dit verlies zich bij u voordoet. Er wordt echter nooit langer uitgekeerd dan de maximaal door u gekozen termijn.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact