Gebouwenverzekering voor hippische opstallen

Natuurlijk is brand de grootste angst voor iedere gebouwenbezitter, maar uw gebouwen kunnen ook door een aantal andere oorzaken worden getroffen waardoor u flink wat schade lijdt. Denkt u zich eens in wat storm of hagel kan doen met een dak…… Maar het kan ook gebeuren dat er door een stuurfout met een kniklader een deel van de doorgang ernstig wordt beschadigd. Verder zijn er natuurlijk ook inbrekers die een pand flinke schade kunnen toebrengen wanneer zij zich op ongeoorloofde wijze toegang willen verschaffen tot uw eigendommen. Helaas vallen de meeste zaken buiten uw macht, dus kunnen ze maar beter goed verzekerd zijn.

Uw stal of manege is onmisbaar voor uw bedrijfsuitoefening

Laat een brand of storm niet het einde van uw bedrijf zijn en zorg voor een goede verzekering

Gebouwen en het nut van een juiste verzekerde waarde

Onder uw hippische bedrijfsgebouwen vallen onder andere uw stallen, uw opslagruimte, uw manegegebouw en uw werktuigenloods. Maar ook een longeerkraal en stapmolen zijn onmisbare objecten binnen uw hippische bedrijf. Een gebouw bevat niet alleen de muren en het dak maar daarbij hoort ook de functionele inrichting die “nagelvast verbonden” is met uw gebouw. Denk hierbij aan stalwanden/fronten en bevestigde drinkbakken in uw stallen of aan een sproei-installatie in uw rijbaan en aan een bar in de kantine. Verder zijn er nog alarminstallaties, uw volledige elektrische installatie en niet te vergeten uw manegebodem en keerwand. Een heleboel zaken die de uiteindelijke waarde bepalen van uw totale gebouw omdat ze daar een vast onderdeel van uitmaken. Juist de functionele inrichting geeft aan wat voor soort gebouw het is.

Normaliter verzekert de eigenaar van het gebouw deze risico’s. Echter er kan sprake zijn van een gehuurd gebouw waaraan u als huurder toch een aantal zaken hebt gewijzigd en die wel degelijk uw belang vertegenwoordigen. Denk hierbij aan geplaatste boxen, een manegebodem of een aangebrachte keuken in de kantine. In dat geval spreken we van huurdersbelang en ook dat kan verzekerd worden in een gebouwenverzekering, zonder dat u de eigenaar bent van het gebouw.

Het is heel belangrijk dat de waarde van al deze zaken op een juiste manier wordt meegenomen in de waarde die u verzekert. We noemen dat herbouwwaarde.  Dat is de waarde waarvoor uw gebouw weer kan worden opgebouwd of gerepareerd bij schade. Wij zorgen ervoor dat uw gebouwen deskundig worden getaxeerd voor die herbouwwaarde zodat u nooit te maken krijgt met onderverzekering. We noemen dat onderverzekeringsgarantie. Zelfs als blijkt dat bij schade de bouwkosten dan de verzekerde waarde overstijgen, zal de verzekeraar toch die extra herbouwkosten uit keren.

Daarom is het zo belangrijk dat de verzekerde waarde van  een gebouw goed wordt berekend en dat ook de functionele inrichting daarin correct wordt meegenomen.

Premie

De premie voor een bedrijfsgebouw is afhankelijk van een aantal aspecten die sterk de premie kunnen beïnvloeden. Een aantal aspecten zijn hier voor u opgenoemd.

 

 • Bouwaard (Gebruikte materialen)
 • Onderhoudstoestand
 • Gebruik van het gebouw
 • Ligging en belendingen
 • Aanwezigheid van brandbare isolatie
 • Aanwezigheid van preventiemiddelen

Het is dus niet mogelijk om zomaar snel een premie voor een gebouw te berekenen zonder dat het gebouw is geïnspecteerd.
De premie is altijd maatwerk.

Deze risico’s worden verzekerd

De bedrijfsgebouwenverzekering kent verschillende dekkingen. Zo kan er bij bepaalde gebouwen worden volstaan met een dekking die enkel Brand, Bliksem, Storm en Hagel verzekert terwijl andere gebouwen ook een hoog risico lopen op bijvoorbeeld inbraakschade of waterschade. Per gebouw bekijken we samen met u welke risico’s u als ondernemer het beste kan verzekeren.

 

 • Brand/Blikseminslag/Inductie/Ontploffing
 • Storm/Hagel/Sneeuwdruk
 • Waterschade
 • Inbraakschade
 • Aanrijdingsschade
 • Opruimingskosten

Ook hier geldt dat maatwerk de oplossing is.

Acceptatie eisen

Gebouwen worden altijd geïnspecteerd. Eventuele aanvullende eisen worden dan in beeld gebracht. Standaard dient een gebouw in ieder geval voorzien te zijn van brandblusmiddelen en voor inbraakdekking van goed hang- en sluitwerk. Bij asbest wordt altijd gekeken naar de staat van het dak. De onderhoudstoestand van een gebouw dient in orde te zijn. Sinds enige jaren eisen verzekeraars voortaan een NEN3140 keuring /Scope 8 keuring. Bij zonnepanelen kan ook gevraagd worden om een scope 12 keuring, afhankelijk van het aantal panelen.

Uitkering bij schade

Bij totaalverlies kunt u het gebouw herbouwen in dezelfde functionaliteit met gelijkwaardige bouwmaterialen. Bij gedeeltelijke schade worden de herstelkosten betaald. Opruimingskosten worden maximaal vergoed tot het verzekerde bedrag.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact