Verzekeringen voor Hippische Medewerkers en Vrijwilligers

Een hippisch bedrijf wordt gerund door mensen. Mensen zoals u en uw medewerkers. Dikwijls wordt er ook gebruikt van vrijwilligers of worden er krachten ingehuurd. Zodra u werkt met mensen die werkzaamheden voor u verrichten, gelden er regels die door de overheid zijn opgesteld. Regels die zowel gelden voor personeel, vrijwilligers en ingehuurde ZZP-ers. Regels die te maken hebben met de veiligheid van mensen waarvoor u als werkgever verantwoordelijk bent. Denk hierbij aan de aanwezigheid van een RI&E en de andere Arbo verplichtingen.

Bij ons bent u verzekerd van:

  • Hippisch specialisme
  • Onafhankelijk advies
  • Levering van maatwerk
  • Uw belang wat als eerste telt
  • Snelle reacties op uw vragen

Vergeet ook uw rol als werkgever niet op gebied van Goed Werkgeverschap. De wetgeving is erg dynamisch op dit vlak en het is zaak dat u als werkgever aan alle verplichtingen blijft voldoen. De boetes zijn hoog als u dat niet doet en de gevolgen soms nog veel hoger. In onze inventarisatie nemen wij uw verplichtingen altijd zeer nauw en adviseren we u over de mogelijkheden om risico’s te verzekeren en de regels waaraan u moet voldoen zodat u als goed werkgever kan worden beschouwd.

Verzuim

De financiële risico’s van verzuim liggen voor het grootste gedeelte bij de werkgever. Niet alleen moet het loon van de zieke werknemer doorbetaald worden, maar ook moeten zowel werkgever als werknemer voldoen aan de verplichtingen die de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter aan hen stelt. Een werknemer die ziek wordt, kost u als werkgever hoe dan ook geld vanwege de doorbetalingsverplichting die geldt binnen onze wetgeving.
Bij een kort ziekteverzuim is dit nog te overzien, maar u weet als werkgever niet vooraf hoe lang ziekte kan duren. En wat te denken van een ongeval……
Er wordt tenslotte met paarden gewerkt.

Bekijk informatie over de Verzuimverzekering

Ongevallen

Goed werkgeverschap is een van de vereisten in onze wetgeving. Binnen de hippische sector wordt er niet gewerkt met een CAO waarin vanuit de sector afspraken zijn gemaakt omtrent deze verplichtingen. Dat betekent dus dat de wet van toepassing is. Oproepkrachten en vrijwilligers worden voor de wet voor een groot deel gelijk gesteld aan werknemers die bij u in vaste loondienst zijn. Dat betekent dat zij dus ook gebruik moeten kunnen maken van een aantal verzekeringen die ook voor uw vaste personeel gelden. Een collectieve Ongevallenverzekering is daar zo’n voorbeeld van. Wanneer u deze sluit voor uw vaste personeel, vergeet dan ook de oproepkrachten niet en de vrijwilligers die zonder enige betaling u toch graag helpen op uw bedrijf.

Bekijk informatie over de Collectieve Ongevallenverzekering

Werknemerschade vangnet

Deze verzekering biedt als vangnet dekking voor schade die een werknemer of werkneemster lijdt tijdens de werkzaamheden voor u als werkgever.
De dekking is gericht op ongevallen tijdens woon-werkverkeer of tijdens (personeels)activiteiten zonder dat daarvoor een ander aansprakelijk is. Uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers vallen ook onder deze verzekering.  Belangrijk om deze verzekering als hippische werkgever te hebben met name als u ook met stagiaires werkt en dat gebeurt nogal eens.

Bekijk informatie over de Werknemerschade verzekering

Wegas

Deze verzekering is net als de Werknemerschade verzekering een vangnet om naast uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. De Wegas XL is er in 3 vormen en dekt de personen- of zaakschade die een werknemer oploopt als hij of zij voor het werk aan het verkeer deelneemt, tijdens woon-werkverkeer, tijdens uitvoering van werkzaamheden of bij andere activiteiten die met het werk verband houden, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. De werkgever hoeft voor deze schade niet aansprakelijk te zijn.

Bekijk informatie over de Wegas XL verzekering

WIA aanvullingen

Na de verzuimperiode die u als werkgever voor uw rekening neemt, wordt een medewerker overgedragen via de Wet Poortwachter naar het UWV als aan alle eisen is voldaan en de dossieropbouw compleet is. Dat betekent dat uw medewerker dus nog steeds niet in staat is om volledig te werken. Vanaf dat moment zijn de uitkeringen die ontvangen worden vanuit het UWV voor uw medewerk zeker geen vetpot. Er is geen CAO van toepassing binnen de hippische sector en deze verzekeringen zijn derhalve niet verplicht. Het is dus aan u als werkgever hoe trots u bent op uw personeel en wat u er voor over hebt om uw personeel goede arbeidsvoorwaarden te bieden.

Bekijk informatie over de diverse WIA aanvulling verzekeringen

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact