Collectieve Ongevallen verzekering voor medewerkers en vrijwilligers

Gelukkig lopen de meeste ongevallen goed af en is er geen sprake van blijvend letsel. Toch moet u ook rekening houden met een minder goede afloop.
Er wordt op uw bedrijf gewerkt met paarden en dikwijls ook met rijdend materieel. Dat zijn toch wel enkele gevaar verhogende omstandigheden.
Goed werkgeverschap wordt van u geëist door de overheid en is een belangrijke reden om een  Collectieve Ongevallenverzekering te sluiten voor uw vaste personeel, oproepkrachten en vrijwilligers. Steeds vaker zijn werkgevers binnen cao’s verplicht gesteld om dit goed te regelen. De hippische sector kent geen CAO, maar dat ontslaat u niet van de verplichting dat u zich als goed werkgever op dient te stellen.

Goed werkgeverschap is een verplichting uit het Burgerlijk Wetboek

En als werkgever wilt u uw medewerkers toch ook fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden.

Waarom is een Ongevallenverzekering zo belangrijk voor uw medewerkers?

Een medewerker die betrokken raakt bij een ongeval kan hierdoor ernstig blijvend letsel oplopen. Dit letsel kan gedeeltelijke of algehele blijvende invaliditeit als gevolg hebben. Dat betekent dat uw medewerker na de verplichte doorbetalingsperiode die voor u geldt als werkgever wordt overgedragen naar het UWV en terecht zal komen in het WIA traject. De uitkeringen die daaruit voortvloeien mogen we gerust geen vetpot noemen. Op zo’n moment wordt uw medewerker wellicht voor de rest van zijn of haar werkbare leven veroordeeld tot een dergelijke uitkering. Dat zet een aardige streep door alle toekomstplannen van deze persoon, los gezien nog van het leed dat invaliditeit heet. Binnen uw bedrijf wordt er zo veilig mogelijk  gewerkt, maar toch blijven er onberekenbare elementen aanwezig, zoals paarden, die ernstige letselschade kunnen veroorzaken.
De Nederlandse wet verplicht u daarom om u als goed werkgever te gedragen en daarmee wordt bedoeld dat u in ieder geval dient te zorgen voor een adequate verzekeringsdekking die in deze gevallen uw medewerker financieel kan ondersteunen. Een Collectieve Ongevallen verzekering voor uw medewerkers, oproepkrachten en vrijwilligers is zo’n verzekering.
Hiermee zorgt u voor een stukje extra financiële ondersteuning als het echt fout mocht gaan.

Premie

De premie wordt gebaseerd op de hippische branche.
Verder is de premie afhankelijk  van een aantal keuzes.

 

  • Keuze voor vaste bedragen of percentage van loon
  • De totale jaarloonsom
  • Het aantal medewerkers en vrijwilligers
  • Keuze 24 uurs dekking of enkel werk gerelateerd

Deze risico’s worden verzekerd

De onderstaande risico’s worden verzekerd.

 

  • (Gedeeltelijke) blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
  • Overlijden als gevolg van een ongeval

Acceptatie eisen

Er gelden geen medische keuringen.

Uitkering bij schade

Een eenmalige vergoeding voor uw medewerker bij (gedeeltelijke) blijvende invaliditeit ter hoogte van een percentage van het jaarloon of een vast bedrag afhankelijk van de gemaakte keuze.
Een eenmalige vergoeding voor de nabestaanden van uw medewerker bij overlijden van uw medewerker.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact