Wegas XL verzekering

Medewerkers zijn waardevol voor uw bedrijf en maken voor uw klant elke dag het verschil. Bedrijven horen goed voor hun werknemers te zorgen. Dat is ook een verplichting vanuit de wet. Niet alleen met passende arbeidsvoorwaarden, maar ook met het bieden van een veilige werkomgeving en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Als een werknemer een ongeval overkomt kan de werkgever hem met behulp van een goede verzekering financieel ondersteunen.

Wegas XL voor wie?

Voor iedere werkgever die zich goed en op maat wil verzekeren tegen het risico van schade die zijn werknemers kunnen lijden.

Wat is zuiver woon-werk verkeer?

De wettelijk vastgelegde zorgplicht van de werkgever wordt voortaan ruim uitgelegd. Normaal gesproken bent u als werkgever voor echt zuiver woon-werk verkeer nooit aansprakelijk voor de schade die uw werknemer leidt. Maar wat is zuiver woon-werkverkeer?

Als u uw medewerker bij het naar huis gaan even een envelop meegeeft om op de brievenbus te doen, is het al geen zuiver woon-werk verkeer meer en als er dan iets gebeurt valt het wel onder uw aansprakelijkheid als werkgever. Hetzelfde geldt wanneer een medewerker even op vrijdag langs de bakker rijdt om worstenbroodjes te halen of langs de groothandel om voor u even wat op te pikken wat u niet meer op voorraad hebt.

Geen enkele ondernemer staat hier iedere dag bij stil en gelukkig is dat ook niet nodig als u een goede aanvullingsverzekering hebt naast uw reguliere Aansprakelijkheidsverzekering.

Premie

De basispremie is gebaseerd op de soort werkzaamheden.
Enkele daarbij komende premie beïnvloedende factoren zijn;

 

 • Het totaal aantal werknemers
 • De totale loonsom
 • Het aantal vrijwilligers wat u wilt meeverzekeren
 • Het aantal motorvoertuigen binnen uw bedrijf

Deze risico’s worden verzekerd

De Wegas XL verzekering kent 3 vormen

 

Primair

 • De schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door werknemers geleden personen- en zaakschade door een ongeval tijdens het besturen van een motorrijtuig in de uitoefening van werkzaamheden
 • Cascoschade aan het voertuig van de werknemer wanneer de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft. Als de werknemer wel een eigen cascoverzekering heeft,
  wordt het eigen risico en het verlies van BM-korting aan de medewerker vergoed.

Prima

 • Tevens dekking voor woon-werk verkeer van de werknemer waaronder ook anders dan enkel in een motorvoertuig

Premium

 • Tevens dekking voor werkmaterieel
 • Tevens 24/7 ongevallen dekking

Acceptatie eisen

Iedere aanvraag is maatwerk en wordt afzonderlijk beoordeeld.

Uitkering bij schade

Vergoeding van werkelijke schade die de werknemer leidt met inachtneming van het totaal verzekerde bedrag.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact