WIA verzekeringsmogelijkheden

Uw werknemer is langdurig arbeidsongeschikt voor 35% of meer. Dat kan gebeuren door een ziekte of door een ongeval. Het ziet er niet naar uit dat uw werknemer binnen uw doorbetalingsperiode van maximaal 2 jaar weer arbeidsgeschikt wordt. Gedurende die periode met de Arbodienstverlener bent u het traject gestart om uw medewerker weer aan het werk te krijgen en dat is niet gelukt. Dat betekent dat uw medewerker via de sluis van de Wet Poortwachter wordt overgedragen naar het UWV van waaruit hij of zij dan een WIA uitkering gaat ontvangen. Daar stopt het traject voor u als hippische werkgever omdat er geen CAO van toepassing is waarin u wordt verplicht om een aanvulling voor de WIA uitkering te regelen. Maar u kunt als goed werkgever natuurlijk meer doen. We noemen dat WIA aanvullingen. Daar zijn diverse verzekeringen voor die u ten behoeve van uw werknemers kunt afsluiten.

Wat voor uitkering ontvangt mijn medewerker bij blijvende arbeidsongeschiktheid?

Hooguit zo’n 70% van het laatstverdiende loon!

Wat is WIA en hoe werkt het?

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Een WIA-uitkering wordt aangevraagd aan als uw medewerker aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij of zij kan door ziekte of ongeval niet werken of minder werken.
  • Hij of zij kan door de ziekte of het ongeval niet het oude loon verdienen.

De WIA heeft 2 uitkeringen: de WGA en de IVA.

De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
Deze uitkering kan uw medewerker krijgen als hij of zij aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Uw medewerker is 2 jaar of langer ziek en kan (in de toekomst) weer (meer) werken.
  • Uw medewerker kan met dat werk 65% of minder van het oude loon verdienen.

De IVA-uitkering

IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Deze uitkering kan uw medewerker misschien krijgen als hij of zij aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Uw medewerker kan 20% of minder van het oude loon verdienen.
  • Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.

In al deze gevallen is er sprake van een enorme inkomsten achteruitgang voor uw medewerker. Als werkgever kunt u hier verzekeringen voor afsluiten die zorgen voor zowel aanvullingen op de WGA uitkering als op de IVA uitkering. Het inkomen in het WGA traject is geheel afhankelijk van het feit of een medewerker nog gebruik kan maken van zijn of haar restverdiencapaciteit. Dat bepaalt grotendeels de uitkering die gemaximeerd is op 70% van het laats verdiende loon. Met een WIA aanvulling zorgt u voor een aanvulling op die uitkering. Het inkomen in het IVA traject is meer gebaseerd op het niet meer kunnen werken in de toekomst en is momenteel vastgesteld op 75% van het laatstverdiende loon. Ook daar zijn aanvullingen op mogelijk.

Als hippisch ondernemer hebt u geen verplichtingen op dit vlak vanwege het ontbreken van een CAO waarin dit is geregeld. U bepaalt dus zelf met uw medewerkers of u een dergelijke verzekering aanbiedt en wie voor welk deel deze verzekering betaalt.

Premie

De premie is onder meer afhankelijk van de WIA-verzekering die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand.

Deze risico’s worden verzekerd

De onderstaande risico’s worden in grote lijnen verzekerd;

 

  • Aanvulling op de uitkering wanneer een medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is (WGA Gat)
  • Aanvulling op de uitkering wanneer een medewerker tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is
  • Aanvulling op de uitkering wanneer een medewerker 80% of meer en blijvend arbeidsongeschikt is

Acceptatie eisen

Iedere aanvraag is volledig maatwerk en wordt afzonderlijk beoordeeld.
U dient in het bezit te zijn van een loonbelasting nummer.

Uitkering bij schade

Aanvullingen op de uitkeringen van uw medewerkers naar gelang wat er is afgesproken in de verzekeringsvorm die u hebt gekozen.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact