Milieuschade verzekering

Op uw eigen terrein of bij een opdrachtgever of bij naburige bedrijven kunnen door uw schuld schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht komen. Hiervoor bestaat een wettelijke saneringsplicht. Gaat het om asbest dan zijn de kosten sowieso een flinke aderlating want dat is een dure aangelegenheid. Maar niet alleen asbest is een gevaar. Denkt u ook eens aan een lekkende dieselolietank of er gaat iets fout met bestrijdingsmiddelen.

Geen asbest maar toch milieuschade

Het milieu ligt onder een vergrootglas. Niet alleen asbest kan tot milieuschade leiden

Milieuschade is niet gedekt op uw Aansprakelijkheidsverzekering of Brandverzekering

Waarom zou u een Milieuschade verzekering afsluiten? U hebt toch al een Brandverzekering en een Aansprakelijkheidsverzekering? Helaas is deze denkwijze niet correct. Beide verzekeringen dekken geen milieuschade die door uw toedoen is veroorzaakt. Of het nu om uw eigen terrein gaat of om bijvoorbeeld naastgelegen terreinen, milieuschade is een hot item. Iedere aantasting van het milieu ligt onder een vergrootglas en brengt enorme kosten met zich mee. Asbest is natuurlijk de belangrijkste veroorzaker, maar ook verontreinigd bluswater na een brand kan de boosdoener zijn. Lekt er vocht van een mestplaats door in een naastgelegen sloot, dan wordt u geconfronteerd met oppervlaktewater verontreiniging. Zomaar een aantal voorbeelden van wat er kan gebeuren. Het ontbreken van een Milieuschade verzekering ontslaat u niet van uw plicht om de vervuiling voor uw rekening te nemen. Een Milieuschade verzekering is daarom een noodzakelijke verzekering. Vooral als u op uw bedrijf nog asbest aanwezig is, maar ook in verband met mestopslag, bestrijdingsmiddelen en olietanks is het verstandig om een Milieuschade verzekering af te sluiten.

Premie

De premie voor deze verzekering is afhankelijk van een aantal milieu belastende factoren die gerelateerd aan uw bedrijfssituatie.
De belangrijkste premie beïnvloedende factoren zijn hier voor u opgenoemd.

 

 • Aanwezigheid van asbest en het aantal vierkante meters wat u nog hebt
 • Aanwezigheid en gebruik van eventuele bestrijdingsmiddelen
 • Aanwezigheid van olie, waaronder bijvoorbeeld een dieselolietank
 • Opslag van mest

Deze risico’s worden verzekerd

Een opsomming van de grootste calamiteiten die deze verzekering voor u afdekt.

 

 • Kosten van milieuschade op uw locatie en omliggende locaties van derden
 • Saneringskosten om de verontreiniging te verwijderen
 • Onderzoekskosten om verontreiniging vast te stellen
 • Bereddingskosten om schade te voorkomen of te verminderen
 • Kosten die het gevolg zijn van sanering, zoals kosten van herstel of vervangen van ondergrondse leidingen, kabels, bestrating en beplanting
 • Schade veroorzaakt door huurders (aanvullend mee te verzekeren)
 • Schade veroorzaakt door werkzaamheden bij klanten (aanvullend mee te verzekeren)

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie, zorgen we voor een adequate dekking.

Acceptatie eisen

De (onderhouds)staat van uw asbest dak bepaalt of een risico acceptabel is. Bij olietanks gelden de gebruikelijke voorschriften en mestplaatsen dienen een vloeistofdichte vloer te hebben.

Uitkering bij schade

De kosten worden vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag in uw verzekering.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact