Werkmaterieel verzekering

U kunt met een van uw werkmaterieel voertuigen ook op uw eigen terrein schade toebrengen aan klanten of zaken van klanten. Daarnaast kunt u schade toebrengen aan uw eigen bedrijfsgebouwen. Het laatste is uw keuze of u dat vergoed wilt krijgen, maar als u schade toebrengt aan derden, zal er zonder meer een claim volgen.
Natuurlijk kan ook uw werkmaterieel zelf ernstige schade oplopen.
Een motorvoertuig, maar ook een aanhanger, valt niet onder de Inventarisverzekering en de aansprakelijkheid naar derden valt niet onder uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Een werkmaterieel verzekering is de enige oplossing.

Mijn kniklader komt toch niet van mijn terrein af.....

Maar komt er dan nooit iemand op uw terrein bij wie u schade kan veroorzaken?

Motorisch voortbewogen werkmaterieel? Altijd verzekeren!

Sowieso heerst er voortaan een kentekenplicht voor alle motorvoertuigen die op de openbare weg komen. Slechts enkele objecten zijn hiervan uitgezonderd. Uw tractor, heftruck, kniklader of transporter valt echter wel onder die verplichting. Dat betekent dat u een kenteken dient aan te vragen als u met deze objecten de openbare weg betreedt. Daarmee wordt ook direct uw voertuig WAM plichtig en ontvangt u een boete als het object niet voor het WA risico is verzekerd. Komt u dus op de openbare weg, dan heeft u sowieso al geen keuze om het WA risico niet te verzekeren, want het wordt u immers verplicht gesteld.
Verblijven deze objecten enkel op uw eigen terrein, dan geldt nog steeds geen kentekenplicht en daarmee ook geen WAM plicht. Hier hebt u dus de keuze om dat risico niet te verzekeren. Het is echter niet zo verstandig om dat risico niet te verzekeren want bijvoorbeeld uw parkeerplaats wordt al gezien als openbare weg als deze niet volledig is afgesloten. Daarnaast kunt u op uw eigen terrein schade toebrengen aan uw klanten, hun auto’s, hun paardentrailers en hun paarden. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade welke veroorzaakt wordt door of met motorvoertuigen.  Kortom….U bent onverzekerd.

Daarom adviseren wij u om uw werkmaterieel objecten welke motorisch worden voortbewogen altijd minimaal te voorzien van een WA dekking.
Wordt uw werkmaterieel ook gebruikt door medewerkers, stagiaires of vrijwilligers dan is ook de Opzittendendekking een onmisbare dekking tenzij deze zaken al geregeld zijn in bijvoorbeeld een Wegas dekking die is afgesloten.

Uw motorische voortbewogen werkmaterieel en getrokken werkmaterieel verzekeren voor de risico’s van ongevallen, brand, diefstal etc is daarnaast een verstandige keuze omdat ook die gebeurtenissen een flinke schade voor u kunnen opleveren.

Premie

De premie voor deze verzekering is per object anders.
De belangrijkste premie beïnvloedende factoren zijn hier voor u opgenoemd.

 

 • WA premie is gerelateerd aan het soort object
 • Cascopremie wordt berekend over de nieuwwaarde van het object
 • Brand/Diefstal premie is afhankelijk van de dagwaarde van het object
 • Zowel bij het Casco als Diefstal speelt het gebruik en diefstalgevoeligheid mee

Deze risico’s worden verzekerd

Afhankelijk van de dekkingskeuze die u maakt, zijn de onderstaande risico’s verzekerd;

 

 • WA risico; Zaakschade en letselschade aan derden
 • WA risico; Schade aan eigen gebouwen
 • Brand risico; Schade door brand/ontploffing/zelfontbranding
 • Diefstal risico; Schade door diefstal uit een afgesloten gebouw of van uw afgesloten terrein
 • Diefstal risico; Schade door diefstal van een paardentrailer voorzien van een goedgekeurd koppelingsslot
 • Casco risico; Van buitenkomende onheilen zoals botsen/omslaan maar ook brand en diefstal
 • Uitgebreid Casco risico; Alle casco risico’s en daarbij het eigen gebrek van het object
 • Rechtsbijstand; Verhaalsschade maar ook geschillen met verkoper of onderhoudsbedrijf
 • Opzittendendekking; Schade aan de bestuurder zelf

Acceptatie eisen

Bij sommige duurdere objecten kunnen aanvullende diefstal beperkende maatregelen worden geëist.
Motorvoertuigen dienen voorzien te zijn van een massaslot.

Uitkering bij schade

Schadeloosstelling van een derde tot maximaal het verzekerde bedrag bij de WA verzekering.
Schade aan eigen gebouwen tot maximaal het verzekerde bedrag bij de WA verzekering.
Uitkering van de waarde van het object bij totaalverlies of de reparatiekosten wanneer deze de waarde niet overstijgen bij een gedekte schade op de Casco verzekering of Brand/Diefstal verzekering.
Rechtshulp in geval van de Rechtsbijstandsverzekering.
Werkelijke opgelopen schade door de bestuurder tot het maximaal genoemde bedrag in geval van de Opzittenden verzekering.

Heb je
een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht jouw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact

Hebt u een vraag?

Een aantal vragen horen wij regelmatig opnieuw. Wellicht uw vraag ook. Neem gerust een kijkje bij Vaakgestelde Vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust Contact met ons op.

Vaakgestelde vragenContact